Bedrijfsaansprakelijkheid bouw/technische beroepen

Bedrijfsaansprakelijkheid bouw/technische beroepen

 • Het opzichtrisico is mee te verzekeren
 • Kosten ter voorkoming van schade gedekt
Direct premie berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid bouw/technische beroepen

Voorkom hoge kosten bij schadeclaims

Zzp’ers/Freelancers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat tijdens het werk. Als je bij iemand een opdracht uitvoert en je maakt daarbij schade dan ben jij aansprakelijk. Ook als je ergens schade aanricht door onvoorziene zaken kan een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn kunnen oplopen tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn. Helaas biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft. Je zal je goed moeten verzekeren, maar goede algemene voorwaarden helpen je ook een eind op weg. Voor alle duidelijkheid; niet iedere verzekeraar dekt schade voor zaken die je onder opzicht hebt. 

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van jouw foutieve handelingen. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.

Verzekeringskaarten

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is.

Hulp nodig?

Ongetwijfeld heb je nog vragen, neem dan contact op met onze verzekeringsadviseurs. Zij kunnen je op het gebied van aansprakelijkheid adviseren.

 (050) 700 1950

Stuur een bericht


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Deze verzekering biedt dekking voor personen en/of zaakschade. Voor zzp’ers heeft ZZP Nederland Verzekeringen een aantrekkelijke polis die geheel voldoet aan de eisen die opdrachtgevers aan jou als zelfstandige mogen stellen.

Bereken premie en aanvragen*

Aansluiten

Voor het afsluiten van een verzekering dien je aangesloten te zijn bij ZZP Nederland.

Aanmelden

Een ZZP aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan jouw relatie de fabrikant of leverancier is
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • De wettelijke rente op de schade.
 • Dekking voor schade aan zaken die je onder opzicht hebt, tot een bedrag van € 50.000,-. Dat is schade aan zaken van klanten, die veroorzaakt is gedurende de tijd dat je zaken ter bewerking of ter behandeling onder je had of daaraan werkzaamheden verrichtte.

Een AVB geeft geen dekking voor:

 • Het bouwproject zelf, daarvoor is een Constructie All Risks en montageverzekering (CAR). 
 • Voor door jou gegeven adviezen

Aanvraagformulier en documenten

 1.  
  Download (1,2 MB)

  Je kan het ingevulde aanvraagformulier naar ons mailen

 2.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand