Bedrijfsaansprakelijkheid bouw/technische beroepen

Bedrijfsaansprakelijkheid bouw/technische beroepen

 • Het opzichtrisico is mee te verzekeren
 • Kosten ter voorkoming van schade gedekt
Direct premie berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid bouw/technische beroepen

Voorkom hoge kosten bij schadeclaims

Het gebeurt steeds vaker dat ZZP'ers/Freelancers aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Als u bij iemand een opdracht uitvoert en u maakt daarbij schade dan bent u aansprakelijk. Ook als u ergens schade aanricht door onvoorziene zaken kan een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn kunnen oplopen tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn. Helaas biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft. U zult zich goed moeten verzekeren, maar goede algemene voorwaarden helpen u ook een eind op weg.

Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat u verzekerd bent voor aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van uw foutieve handelingen. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.Voor alle duidelijkheid; niet iedere verzekeraar dekt schade voor zaken die u onder opzicht heeft.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Deze verzekering biedt dekking voor personen en/of zaakschade. Voor ZZP’ers heeft ZZP Nederland Verzekeringen een aantrekkelijke polis die geheel voldoet aan de eisen die opdrachtgevers aan u als zelfstandige mogen stellen.

Bereken premie en aanvragen*

*Eerst aansluiten bij ZZP-Nederland

Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen dient u aangesloten te zijn bij ZZP Nederland.

Aanmelden

Een ZZP aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • De wettelijke rente op de schade.
 • Dekking voor schade aan zaken die u onder opzicht heeft, tot een bedrag van € 50.000,-. Dat is schade aan zaken van klanten, die veroorzaakt is gedurende de tijd dat u zaken ter bewerking of ter behandeling onder zich had of daaraan werkzaamheden verrichtte.


Een AVB geeft geen dekking voor:

 • Het bouwproject zelf, daarvoor is een Constructie All Risks en montageverzekering (CAR). 
 • Voor door u gegeven adviezen

Aanvraagformulier bouw en technische beroepen

 1.  
  Download (1,2 MB)

  U kunt het ingevulde aanvraagformulier naar ons mailen

Downloads

 1.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand

Hulp nodig?

Ongetwijfeld heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze verzekeringsmensen. Zij kunnen u op het gebied van aansprakelijkheid adviseren.

 (050) 700 1950

Stuur een bericht