Bedrijfsaansprakelijkheid uiterlijke verzorging

Bedrijfsaansprakelijkheid uiterlijke verzorging

 • Maatwerk mogelijk voor jouw specifieke werkzaamheden
 • Polis die geheel voldoet aan de eisen van opdrachtgevers
Direct premie berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid uiterlijke verzorging

Bedrijfsaansprakelijkheid uiterlijke verzorging

Zzp’ers/Freelancers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die ontstaat tijdens het werk. Als je bij iemand een opdracht uitvoert en je maakt daarbij schade dan ben jij aansprakelijk. Ook als je ergens schade aanricht door onvoorziene zaken kan een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn kunnen oplopen tot kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn. Helaas biedt het overeenkomen van algemene voorwaarden niet voldoende bescherming, met name indien het algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgevers betreft. Je zal je goed moeten verzekeren, maar goede algemene voorwaarden helpen je ook een eind op weg. Voor alle duidelijkheid; niet iedere verzekeraar dekt schade voor zaken die je onder opzicht hebt. 

Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) vangt de financiële gevolgen op van jouw foutieve handelingen. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hier uit voortvloeit.

Verzekeringskaarten

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is.


Aansprakelijkheid voor als jij schade aanricht

Voor alle duidelijkheid: dit is een verzekering voor aansprakelijkheid voor bedrijven, te vergelijken met een WA verzekering voor particulieren. Particuliere verzekeringen geven geen enkele dekking voor jouw werkzaamheden als zelfstandige! Ook geeft deze verzekering geen dekking als je verkeerde adviezen geeft, daar heb je een beroepsaansprakelijkheid verzekering (BAV) voor nodig. 


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Voor zzp’ers heeft ZZP Nederland Verzekeringen een aantrekkelijke polis die geheel voldoet aan de eisen die opdrachtgevers aan jou als zelfstandige mogen stellen.

Bereken premie en aanvragen*

*Eerst aansluiten bij ZZP Nederland

Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen dien je aangesloten te zijn bij ZZP Nederland.

Aanmelden

Een AVB geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken
 • Productenaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan jouw relatie de fabrikant of leverancier is
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • De wettelijke rente op de schade.

Een AVB geeft geen dekking voor:

 • Een AVB geeft geen dekking voor zaken die je onder opzicht hebt. Dat wil zeggen dat schade die je veroorzaakt aan zaken of materialen die jouw eigendom zijn of aan gehuurde apparatuur niet gedekt zijn tegen schade door jouw handelen. De verzekering dekt de schade die je aan anderen of andermans eigendommen toebrengt.
 • Een AVB geef geen dekking voor door jou gegeven adviezen in welke vorm dan ook. Hiervoor is de beroepsaansprakelijkheidverzekering (BAV)

Maximale dekking € 1.250.000 of € 2.500.000,-

De aangeboden verzekering kent twee mogelijkheden voor de maximaal te verzekeren bedragen. Wij adviseren in vrijwel alle gevallen om het verzekerd bedrag van € 2.500.000,- te nemen in verband met de veranderde brandregresregeling per 1 januari 2014. Tot 2014 kon bij brand- of waterschade maximaal  € 500.000,- worden verhaald op de veroorzaker, ongeacht de werkelijke hoogte van de schade en het verzekerd bedrag. De nieuwe regeling houdt in dat brandverzekeraars de uitgekeerde schade bij onzorgvuldig handelen volledig kunnen verhalen op de veroorzaker. Deze schade kan flink oplopen en de continuïteit van jouw onderneming in gevaar brengen. Bel bij twijfel en advies onze adviseurs (050) 700 1950. 

Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen dien je aangesloten te zijn bij ZZP Nederland. Je kan ons bereiken op telefoonnummer: (050) 700 19 50. 

Aanvraagformulier uiterlijk verzorgende beroepen

 1.  
  Download (698 kB)

  Je kan het ingevulde aanvraagformulier naar ons mailen

Downloads

 1.  
  Download (226 kB)

  PDF bestand

Hulp nodig?

Ongetwijfeld heb je nog vragen, neem dan contact op met onze verzekeringsadviseurs. Zij kunnen je op het gebied van aansprakelijkheid adviseren.

050 700 1950

Stuur een bericht