Bedrijfsaansprakelijkheid adviserende beroepen

Bedrijfsaansprakelijkheid adviserende beroepen

 • Geen premies betalen voor risico's die u niet loopt
 • Maatwerk mogelijk voor uw specifieke werkzaamheden
Direct aanvragen

Bedrijfsaansprakelijkheid adviserende beroepen

ZZP Nederland biedt een prima aansprakelijkheidsverzekering voor ZZP’ers tegen een lage premie en een zeer uitgebreide dekking.

Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering belangrijk voor ZZP’ers?

Steeds vaker komt het voor dat ZZP’ers aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Bovendien eisen opdrachtgevers dat u zakelijk verzekerd bent tegen aansprakelijkheid.

Als u bij iemand een opdracht uitvoert en u maakt daarbij schade dan bent u aansprakelijk. Ook als u ergens schade aanricht zal een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn kunnen oplopen tot forse kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn.

Voor alle duidelijkheid: privéverzekeringen bieden geen enkele dekking bij schade waarvoor u aansprakelijk bent tijdens uw werk. Daarnaast: niet iedere verzekeraar dekt schade voor zaken die u onder opzicht heeft. 


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Deze verzekering biedt dekking voor personen en/of zaakschade. Voor ZZP’ers heeft ZZP Nederland Verzekeringen een aantrekkelijke polis die geheel voldoet aan de eisen die opdrachtgevers aan u als zelfstandige mogen stellen. 

Bereken premie en aanvragen*

* Alleen toegankelijk voor aangesloten ZZP'ers. Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet u aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. 
Eerst aansluiten (slechts € 22,50 p/j)

De ZZP aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan uw relatie de fabrikant of leverancier is.
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken.
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • De wettelijke rente op de schade.

Let op: Een AVB geef geen dekking voor door u gegeven adviezen in welke vorm dan ook. Zie Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor meer informatie.

Documenten

 1.  
  Download (428 kB)

  Voor als u een ingevulde aanvraagformulier naar ons wilt mailen of per post wilt sturen. 

 2.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand

Hulp nodig?

Ongetwijfeld heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze verzekeringsmensen. Zij kunnen u op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen adviseren.

050 700 1950

Stuur ons een bericht