Bedrijfsaansprakelijkheid adviserende beroepen

Bedrijfsaansprakelijkheid adviserende beroepen

 • Geen premies betalen voor risico's die je niet loopt
 • Maatwerk mogelijk voor jouw specifieke werkzaamheden
Direct aanvragen

Bedrijfsaansprakelijkheid adviserende beroepen

ZZP Nederland biedt een prima aansprakelijkheidsverzekering voor zzp’ers tegen een lage premie en een zeer uitgebreide dekking.

Verzekeringskaarten

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is.


Waarom is een aansprakelijkheidsverzekering belangrijk voor zzp’ers?

Steeds vaker komt het voor dat zzp’ers aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt tijdens de werkzaamheden. Bovendien eisen opdrachtgevers dat je zakelijk verzekerd bent tegen aansprakelijkheid.

Als je bij iemand een opdracht uitvoert en je maakt daarbij schade dan ben je aansprakelijk. Ook als je ergens schade aanricht zal een claim al snel gelegd worden. De bedragen die hierbij gemoeid zijn kunnen oplopen tot forse kapitalen die voor een kleine zelfstandige vrijwel niet te dragen zijn.

Voor alle duidelijkheid: privéverzekeringen bieden geen enkele dekking bij schade waarvoor je aansprakelijk bent tijdens jouw werk. Daarnaast: niet iedere verzekeraar dekt schade voor zaken die je onder opzicht hebt. 


Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Deze verzekering biedt dekking voor personen en/of zaakschade. Voor zzp’ers heeft ZZP Nederland Verzekeringen een aantrekkelijke polis die geheel voldoet aan de eisen die opdrachtgevers aan jou als zelfstandige mogen stellen. 

Bereken premie en aanvragen*

* Alleen toegankelijk voor aangesloten zzp'ers. Voor het afsluiten van een verzekering bij ZZP Nederland Verzekeringen moet je aangesloten zijn bij Stichting ZZP Nederland. 
Eerst aansluiten (slechts € 22,50 p/j)

De ZZP aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid: dit is schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen en of zaken.
 • Risicoaansprakelijkheid: bijvoorbeeld schade waarvoor verzekerde als bezitter van een gebouw wordt aangesproken.
 • Productaansprakelijkheid: schade die wordt veroorzaakt door een gebrek in een product waarvan jouw relatie de fabrikant of leverancier is.
 • Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
 • Beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van derden, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan.
 • De kosten van verweer bij ongegronde aanspraken.
 • De kosten ter voorkoming of vermindering van schade
 • De wettelijke rente op de schade.

Let op: Een AVB geef geen dekking voor door jouu gegeven adviezen in welke vorm dan ook. Zie Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) voor meer informatie.

Documenten

 1.  
  Download (428 kB)

  Voor als je een ingevuld aanvraagformulier naar ons wilt mailen of per post wilt sturen. 

 2.  
  Download (226 kB)

  PDF Bestand

Hulp nodig?

Ongetwijfeld heb je nog vragen, neem dan contact op met onze verzekeringsadviseurs. Zij kunnen je op het gebied van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen adviseren.

050 700 1950

Stuur ons een bericht

Verzekeringskaart

Met een verzekeringskaart zie je in één oogopslag wat wel en niet verzekerd is als je onze verzekering afsluit. Het laat je op begrijpelijke wijze zien wat de polisvoorwaarden zijn.

Verzekeringskaart bekijken