(050) 700 1950
Stuur een bericht

Bedrijfsaansprakelijkheid Thuiszorg

Als ZZP’er in de thuiszorg bent u feitelijk ondernemer en verantwoordelijk voor alles wat u beroepsmatig uitvoert. Iedereen die werkt als zelfstandige loopt het risico direct of indirect schade te veroorzaken aan personen en zaken en is daarvoor rechtstreeks aansprakelijk. Die schade kan al snel oplopen tot flinke bedragen. Het is verstandig om daarvoor een beroepsverzekering af te sluiten, de premie is erg laag en heeft een brede dekking.

De ZZP aansprakelijkheidsverzekering voor thuiszorg biedt dekking aan de zorgverlener die werkzaamheden verricht in de thuiszorg als verpleegkundige, ziekenverzorgende, kraamverzorgende, huishoudelijke hulp en/of gezinsverzorger, en als ingeleende bij bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en ziekenhuizen. De contractduur bedraagt 1 jaar, na het eerste jaar is de verzekering direct opzegbaar zonder opzegtermijn

Basismodule met optie's

De ZZP Zorg aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een basismodule met daarbij diverse extra opties die u kunt afsluiten. Onderstaand vindt u de premies, de vermelde bedragen zijn excl. 21% assurantiebelasting, de eenmalige poliskosten bedragen € 9,08. De premie wordt per jaar automatisch geïncasseerd, de kosten voor een jaarlijkse incasso bedragen € 1,21. De kosten voor deze verzekering zijn volledig aftrekbaar van uw winst.
U kunt de polisvoorwaarden van te voren al bekijken onder "Downloads".
Het is alleen mogelijk deze verzekering af te sluiten als u bent aangesloten bij Stichting ZZP Nederland.

Basismodule Thuiszorg


Scroll in onderstaande tabel om meer te zien
Beroepsaansprakelijkheid premie € 30,48 per jaar*
Hoedanigheid Dekking voor het risico van aansprakelijkheid, waarin wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken verzekerd is. Zowel extra- als intramuraal.
Dekkingsgebied Nederland, België, Duitsland en Luxemburg
Eigen risico € 75,00 per gebeurtenis
Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 2.500.000,00 max. per aanspraak
€ 5.000.000,00 max. per verzekeringsjaar
Bijzonderheden dekking € 25.000,00 max. per gebeurtenis voor goederen onder opzicht
€ 50.000,00 max. per verzekeringsjaar

Extra dekkingen Thuiszorg

Klap de menu's hieronder open voor meer informatie

Buitenlanddekking

Buitenlanddekking € 10,- per jaar*
Hoedanigheid Werelddekking, met uitzondering van de VS van Amerika, Canada en Zuid-Afrika.

Incassobijstand

Incassobijstand € 20,- per jaar*
Verzekerde hoedanigheid Dekking en ondersteuning van juristen van de DAS in het betalingsverkeer indien rekeningen niet worden betaald.

Ongevallendekking

Ongevallendekking € 11,25 per jaar*
Verzekerde hoedanigheid Dekking wanneer u een ongeval krijgt, waardoor u blijvend invalide bent of zou overlijden, zodat u uw dierbaren wat extra zekerheid biedt.
Verzekerd bedrag bij blijvende invaliditeit € 50.000,-
Verzekerd bedrag bij overlijden € 25.000,-

Beroepsrechtsbijstand

Beroepsrechtsbijstand € 6,81 per jaar*
Verzekerde hoedanigheid Dekking indien u bij beroepsuitoefening een fout maakt en daardoor met een claim wordt geconfronteerd waardoor u juridische bijstand nodig heeft in een straf en/of tuchtrechtelijke zaak (ongelimiteerde dekking)
Verzekerd bedrag per gebeurtenis € 22.689,- per gebeurtenis voor externe kosten

Klachten- en geschillencommissie

U bent werkzaam in de zorg en dan zult u ook moeten voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een van de eisen uit de Wkkgz is dat zorgaanbieders een klachtenregeling, een onafhankelijke klachtenfunctionaris en aansluiting bij een door de minister erkende geschilleninstantie moeten hebben. Via ZZP Nederland kunt u eenvoudig aan deze eisen voldoen door een abonnement van 50 euro per jaar te nemen op de klachten- en geschillencommissie van ZZP Nederland. Lees meer

Downloads

 1.  
  Download (112 kB)
 2.  
  Download (53 kB)

  Ongevallendekking

 3.  
  Download (123 kB)

  Beroepsrechtsbijstand

 4.  
  Download (21 kB)

  Incassobijstand


Nu online aanvragen

* Aanvraagformulier

Aansluiten bij Stichting ZZP Nederland

Aansluiten

Hulp nodig?

U kunt de polis direct aanvragen, maar ook even bellen met onze adviseurs 

(050) 700 1950

Stuur een bericht

 
Download (259 kB)

PDF Bestand