Ledenvoordelen

Verzekeringen via ZZP Nederland

Verzekeringen via ZZP Nederland

Als zzp’er loop je dagelijks risico’s die soms niet te overzien zijn. Het vervelende is dat je er pas achter komt als het al te laat is. Maar alles te verzekeren is niet altijd nodig, ondernemen is zaken doen voor eigen rekening en risico. Maar een aantal verzekeringen afsluiten is wel erg verstandig. Bedenk wel dat verzekeringen die je privé hebt afgesloten geen enkele dekking geven voor jouw werkzaamheden als zelfstandige. Wij vertellen je hieronder alles over de voordelen van het afsluiten van verzekeringen via ZZP Nederland.

Eigen verzekeringsadviseurs, uitsluitend voor aangesloten zelfstandigen

ZZP Nederland heeft een eigen verzekeringskantoor in huis met volledige vergunning. Niet afhankelijk van maatschappijen adviseren onze mensen jou objectief op ieder gebied van verzekeren. Voorop staat een duidelijke voorlichting, op een wijze die past binnen het beleid van belangenbehartiger ZZP Nederland: Nuttig, Betaalbaar en Transparant. 

Overzicht van ZZP verzekeringen

Privéverzekeringen dekken geen zakelijke gebeurtenissen

Veel zelfstandigen denken dat ze al verzekerd zijn voor aansprakelijkheid omdat ze al een WA-verzekering en een rechtsbijstandverzekering hebben voor hun gezin. Maar privéverzekeringen geven geen enkele dekking bij schade die is ontstaan door bedrijfsmatige werkzaamheden.

Later is al lang begonnen

Veel zelfstandigen starten als ondernemer en denken zich later wel eens te gaan verzekeren. Op zich een logische gedachte; bij het starten moet je op de kosten letten. Veelal worden verzekeringen even “vergeten” en dat kan wel eens vervelend uitpakken. Als je gaat starten neem dan in ieder geval de basisverzekeringen zoals aansprakelijkheid, rechtsbijstand en als het even kan ook arbeidsongeschiktheid.

Niet alleen prijs is bepalend, dekking is ook belangrijk

Bij het afsluiten van een verzekering wordt veelal uitsluitend op de prijs gelet in plaats van de exacte dekking. Een goedkope polis lijkt leuk totdat bij een schade blijkt dat dit buiten de dekking valt. Polisvoorwaarden van verzekeraars zijn zonder een gedegen opleiding veelal niet te lezen, door de brij van juridische termen. ZZP Nederland Verzekeringen zorgt vanuit de positie als belangenbehartiger voor duidelijkheid.

Voordeel via ZZP combipakketten

Je kunt uit het grote aanbod van verzekeringen een individuele keus maken en per verzekering afsluiten, maar er zijn ook kant en klare pakketten, afgestemd op jouw werkzaamheden. Deze voordelige pakketten bevatten altijd een verzekering voor aansprakelijkheid, rechtsbijstand, inventaris, en afhankelijk van het beroep een of meer aanvullende verzekeringen. De combinatie maakt het pakket aantrekkelijk geprijsd, bovendien heb je altijd één aanspreekpunt bij schade. 

ZZP Voordeelpakketten

Aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB)

De AVB dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt en mits je daarvoor aansprakelijk bent. Deze verzekering is te vergelijken met de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De verzekering dekt geen schade voor zaken die je onder opzicht hebt. Dat wil zeggen als je schade toebrengt aan materialen of zaken die onder jouw beheer zijn zoals gebruikte materialen dan is dit niet gedekt. Wel is er dekking voor schade die je aan andermans zaken of personen toebrengt. 

Aansprakelijkheid voor bedrijven

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Voor zzp’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Opdrachtgevers stellen hun adviseurs veelal aansprakelijk voor de gegeven adviezen. Als een advies verkeerd uitpakt, of als je als zzp’er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij je opdrachtgever dan kan de schade al snel oplopen.

De hoogte van de premie is dan ook afhankelijk van het beroep dat je uitoefent en de grootte van jouw onderneming

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Rechtsbijstand voor bedrijven (RVB)

Een rechtsbijstandverzekering voor zzp’ers dekt de kosten voor juridische bijstand. Een privé rechtsbijstandverzekering dekt geen enkele schade voor zakelijke aangelegenheden. Indien je in een zakelijk conflict raakt waarbij je juridische bijstand moet inschakelen is dit gedekt door de verzekering. In de meeste rechtsbijstandverzekeringen zit ook juridisch advies en een incassoservice. Ook conflicten met leveranciers en afnemers vallen onder de dekking van de verzekering. ZZP Nederland Verzekeringen heeft meerdere aanbieders voor een rechtsbijstandverzekering. 

Rechtsbijstandsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Zzp’ers die ziek worden hebben geen inkomen en geen recht op ziekengeld. Het enige dat overblijft is een BBZ-uitkering op bijstandsniveau. Daar word je niet vrolijk van. Veelal ben jij en jouw gezin afhankelijk van je inkomsten uit het zelfstandig ondernemerschap. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan een oplossing bieden. Hiermee vang je terugval in inkomen op tijdens een langere periode van ziek zijn. ZZP Nederland biedt je diverse, veelal betaalbare, opties aan. Startende ondernemers kunnen binnen 13 weken na de start kiezen voor een voortzetting bij UWV. Bel onze adviseurs voor meer informatie hierover.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid ZZP

Constructie/montageverzekering (CAR)

In de technische beroepen zoals bouw en montage is de kans op schade aan de werkzaamheden veel groter dan in andere beroepen. Je kunt schade afdekken met een Construction Allrisk verzekering. Dit is een uitgebreidere versie van een AVB. Met een CAR-verzekering is ook de schade aan het bouwwerk zelf verzekerd. ZZP Nederland Verzekeringen heeft een uniek aanbod voor aangesloten zelfstandigen.

Op deze pagina