Home

Wat deden wij in de maand:

Leden van Ledenraad

Januari 2024

Waar hield de Vereniging zich in januari mee bezig?
Het nieuwe jaar kwam redelijk snel op gang. Vanaf 8 januari was de belangenbehartiging weer op stoom. Wat hebben we zoal gedaan deze maand:

Overleg met de Belastingdienst
De Belastingdienst is bezig met het ontwikkelen van middelen om de handhaving te versterken en verbeteren. Immers het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om het ‘handhavingsmoratorium’ per 1 januari 2025 op te heffen. Dit jaar gaat de Belastingdienst, in samenwerking met de markt, zich hierop voorbereiden. We hebben inmiddels meerdere overleggen met de Belastingdienst gevoerd om te bespreken hoe we de handhaving vorm kunnen geven. Zowel binnen de beschikbare capaciteit van de Belastingdienst, als gericht op de groep waar het het meest onduidelijk is of er sprake is van dienstbetrekking of ondernemerschap. Ons doel is om te zorgen voor zo veel mogelijk duidelijkheid, voor zowel de zelfstandige, als per opdracht.

Overleg ministerie van Justitie & Veiligheid
Samen met de beroepsorganisaties van Tolken en Vertalers, PZO en FNV Zelfstandigen en in goed overleg met het ministerie wil ZZP Nederland de werkwijze van aanbesteding door de overheid van tolk- en vertaaldiensten in samenhang brengen met de handhaving van de wet DBA en de mededingingsrichtlijnen van de ACM. 

Eerste Ledenraadvergadering Vereniging ZZP Nederland
Op 16 januari is de eerste bijeenkomst geweest met de verkozen leden van de Ledenraad van Vereniging ZZP Nederland (zie foto). Deze bijeenkomst vond plaats in Nieuwspoort (naast de Tweede Kamer) te Den Haag. De vergadering stond vooral in het teken van de onderlinge kennismaking. Na deze kennismaking liepen we gezamenlijk naar de overkant (Malietoren) om deel te nemen aan de bijeenkomst van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers.

Taskforce Inkomen voor later
Het opbouwen van een oudedagsvoorziening moet voor zelfstandigen in Nederland toegankelijker, eenvoudiger en inzichtelijker worden gemaakt. Zelfstandigenorganisaties (VZN, PZO en ZZP Nederland), Kamer van Koophandel, Nibud, MKB Nederland en Verbond van Verzekeraars slaan daartoe de handen ineen. In samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil de Taskforce meewerken aan een informatiecampagne gericht op zelfstandigen, een neutraal informatiepunt ontwikkelen en tot slot bevorderen dat zelfstandigen eenvoudiger inzicht krijgen in de beschikbare fiscale jaarruimte voor het opbouwen van deze voorziening.

Brief en input aan informateur Plasterk
Hoewel er nog geen zicht is op een nieuw kabinet, is het wel van belang om vroegtijdig kenbaar te maken aan de partijen die met elkaar in gesprek zijn, welke zaken wij als ZZP Nederland belangrijk vinden. Daarom hebben we, vanuit onze Koepelvereniging VZN, een brief en een beknopte visienota aan informateur Plasterk gezonden. Uiteraard wordt er daarnaast gesproken met de woordvoerders Arbeidsmarkt van alle politieke partijen.

Een greep uit de overige activiteiten in januari

  • ZZP Nederland is actief in de werkgroep van de sectorkamer Handel ROC’s om de keuzedelen ondernemerschap te herzien en te actualiseren. ZZP Nederland vindt het zeer belangrijk dat het vak ondernemerschap vroegtijdig wordt aangeboden aan eenieder die vanuit zijn beroepsopleiding er over denkt om ondernemer te worden.
  • ZZP Nederland is altijd bereid om een presentatie te geven aan zelfstandigen over o.a. de actuele politieke zaken. Zo hebben we op 22 januari een presentatie gegeven aan leden van de gidsenorganisatie Guidor over de wijzigingen m.b.t. belastingen, het wetsvoorstel VBAR en de stand van zaken rond verplichte AOV zzp.
  • ZZP Nederland heeft ook deelgenomen aan de Algemene Ledenvergadering van VZN. Altijd een prettige bijeenkomst waar we met alle leden onze ambitie kunnen delen en aanscherpen. Alles voor het realiseren van een volwaardige positie voor zelfstandigen. Ruimte om te ondernemen.
Op deze pagina