Maak een plan en wees kritisch

Om uw idee te toetsen op haalbaarheid schrijft u een ondernemingsplan. Dit hoeft geen uitvoerig document te zijn, maar schept wel duidelijkheid. Dit plan schrijft u in eerste instantie voor uzelf om duidelijk te maken wat er allemaal komt kijken bij het starten van een eigen bedrijf. Met een ondernemingsplan is het gemakkelijker om in een later stadium anderen ervan te overtuigen dat u een goed idee heeft. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld uw financiering rond te krijgen. In een ondernemingsplan komen de sterke en zwakke kanten van de ondernemer en de kansen en bedreigingen van de onderneming aan het licht. Ook maakt u in een ondernemingsplan een financiële begroting. Bekijk niet alles door een roze bril, maar wees kritisch op uzelf.


Deel deze pagina: