ZZP Nederland is de grootste onafhankelijke ondernemersorganisatie voor zelfstandigen zonder personeel in Nederland.

Aansluiten bij ZZP Nederland Al onze zzp voordelen

Belangenbehartiger van ondernemend Nederland

Als grootste zzp-belangenbehartiger, voor ondernemers met een eenmanszaak, vof, bv, cv, of maatschap, proberen we belemmeringen en onduidelijkheden rondom ondernemerschap weg te nemen. Naast onze reguliere activiteiten doen wij dit door een actieve rol te spelen in ‘politiek Den Haag’. Speerpunten zijn:

Passende verzekering Arbeidsongeschiktheid, geen afspraken voor zzp’ers in cao’s, afschaffing Wet DBA, betere mogelijkheden bij aanbestedingen, eigen juridische positie voor zzp’er als ondernemer


 

Verzekeringen via ZZP Nederland

ZZP Nederland heeft een eigen verzekeringskantoor in huis met volledige vergunning. Niet afhankelijk van maatschappijen en niet afhankelijk van het verkoopresultaat adviseren onze mensen je objectief op ieder gebied van verzekeren.

Voorop staat een duidelijke voorlichting, op een wijze die past binnen het beleid van belangenbehartiger ZZP Nederland: Nuttig, Betaalbaar en Transparant.

Voor info en eerste advies kun je ook bellen: (050) 700 1950.