Bijeenkomst Moderne Arbeidsmarkt

Praktische informatie

Informatiebijeenkomst
Pathé Buitenhof, Den Haag

De wereld van werk is onomkeerbaar veranderd in de afgelopen jaren. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt vragen om een nieuwe en fundamentele aanpak met perspectief voor alle werkenden. Zelfstandigenorganisaties PZO en stichting ZZP Nederland, nemen in het Zelfstandigenforum gezamenlijk het voortouw voor de dialoog over de moderne arbeidsmarkt vanuit het perspectief van zelfstandige ondernemers. Het Zelfstandigenforum presenteert met het Manifest Moderne Arbeidsmarkt haar visie op een toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid.

Tijdens onze bijeenkomst op woensdagavond 11 september vanaf 19 uur in Pathé Buitenhof te Den Haag gaan we in gesprek met de politiek en elkaar. We hopen dan te komen tot een breed gedragen agenda voor de Moderne Arbeidsmarkt, waarin ondernemerschap een volwaardig onderdeel is.

Tot 11 september!

Meld je hier aan.


Locatie: Pathé Buitenhof, Den Haag 
Datum: 11 september 2019
Tijd: Inloop 19.00 uur, start programma 19.30 uur, einde 22.00 uur.
Organisatie: Zelfstandigenforum (stichting ZZP Nederland & PZO)

Programma

19.30 Aanvang, welkom door moderator 

19.40 Zelfstandigenforum presenteert Manifest Moderne Arbeidsmarkt

19.50 Drs. Hans Borstlap, voorzitter commissie Regulering van Werk neemt het manifest in ontvangst

20.00 Panel van politici en arbeidsmarktanalisten stelt zich voor

20.10 Panelleden spreken over het manifest

                               * De positie van zelfstandige ondernemers

                               * Evenwichtig in belastingen

                               * Basisvoorziening Arbeidsongeschiktheid Werkenden

                               * Perspectief werkenden met lagere inkomens

21.15 Aanbieding manifest aan de SER en de ministeries van SZW en Financiën

21.30 Einde programma en borrel

22.00 Einde bijeenkomst

Meld je hier aan.

Meld je hier aan

Meer informatie

Deel deze pagina: