ZZP-klussen in Duitsland geen probleem. Let wel op de regels

Werken met ZZP ‘ers in Duitsland. Geen enkel probleem! Let wel op schijnzelfstandigheid en regel de vergunningen.

Regels voor het werken als ondernemer in Duitsland verschillen nogal van de Nederlandse regels. Nederlandse ZZP'ers doen er goed aan zich eerst goed te laten informeren naar de wet- en regelgeving voor Nederlandse ZZP 'ers inzake het werken in Duitsland.

Jaarlijks steken duizenden ZZP’ers de grens over naar Duitsland om daar een opdracht te doen. Een Nederlandse ZZP’er die op Duits grondgebied werkt moet de Duitse wet- en regelgeving naleven. Werken in Duitsland houdt in dat alle Nederlandse cao’s en regelgeving niet meer geldig zijn en dat de Duitse Douane langs kan komen om de ZZP’ers te controleren of men wel een vergunning heeft om te mogen werken in Duitsland. Dit geldt vooral als de ZZP’er een van de 41 beschermde ambachten uitoefent in Duitsland.

Een kleine greep uit de huidige Duitse wet- en regelgeving:

Het is in Duitsland een ieder toegestaan om als zelfstandige een vak uit te oefenen, zij het met enige regels. Het zogenaamde Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz” is bedoeld om buitenlandse bedrijven regels op te leggen. Deze regels gaan over de meldings- en bewijsplicht welke men heeft naar de Duitse douane. Dus in Duitsland kan de ZZP’er zomaar een controle krijgen van de Duitse Zoll (Douane) en moet dan kunnen aantonen dat hij/zij legaal in Duitsland werkzaam is. Kan de ZZP’er dat niet aantonen, dan volgt er een proces-verbaal met boete.

Is de ZZP’er werkzaam in de bouwbranche en is de opdracht groter dan € 5000,-, dan komt de Duitse fiscus om de hoek kijken. Duitsland kent namelijk sinds 1999 de zogenaamde “Bauabzugsteuer”-wetgeving. Hierin worden buitenlandse bedrijven werkzaam in het “Baugewerbe” voor aanvang van de werkzaamheden belast met een 15% voorheffingsbelasting. De opdrachtgever dient deze belasting in te houden en af te storten naar de belastingdienst in Kleef. Echter! Voor Nederlandse ZZP’ers bestaat een vrijstellingsregeling. De zogenaamde Freistellungsbescheinigung. De ZZP‘er kan deze vrijstelling aanvragen bij de Duitse belastingdienst in Kleef. Met deze vrijstelling hoeft de opdrachtgever dus geen 15% in te houden op de opdracht.

A1-verklaring

Verder is het noodzaak dat de ZZP'er altijd een geldige A1 verklaring bij zich heeft. De Duitse Zoll vraagt erom. Hiermee kan de ZZP'er aantonen dat hij sociale premies heeft afgedragen in Nederland en verzekerd is.

Duitsland kent een goed betalingsmoraal. Dus facturen worden netjes binnen de gestelde termijn betaald. Mocht er een conflict zijn tussen de ZZP'er en de opdrachtgever dan komt vrij snel een advocaat om de hoek kijken. In Duitsland kent men geen arbitragecommissies, men gaat gelijk naar de rechter en vraagt om een uitspraak.

Als laatste moet opgemerkt worden dat in het kader van schijnzelfstandigheid ook door de Zoll vaak controles worden uitgevoerd op de werkplek. Dus zorg als ZZP’er ervoor dat je niet dezelfde werkkleding of gereedschappen, als je opdrachtgever, meeneemt naar Duitsland. Werk ook niet samen met personeel van je opdrachtgever maar zorg dat je een afgebakende opdracht hebt van je opdrachtgever, het liefst in de Duitse taal.

Meer over werken in Duitsland en hulp bij de verplichte papierwinkel krijgt u via www.nedax.nl

Ruud Doek

Directeur Nedax www.nedax.nl

Deel deze pagina: