Kennisbank

Covid-19 en aan het werk blijven, hoe doe je dat als zzp’er?

logo centrum werk en gezondheid

Vanuit stichting Centrum Werk Gezondheid is het platform Fit for Work opgericht. Binnen dit platform heeft Stichting ZZP Nederland in de afgelopen periode meegeholpen aan het opstellen van handreikingen voor het optimaliseren van werken met langdurige coronaklachten. Deze handreikingen zijn geschikt voor zelfstandigen, werkenden en werkgevers.

Waarom heeft stichting ZZP Nederland meegewerkt? Omdat aan het werk kunnen blijven van belang is. Naast een inkomen, geeft het hebben van werk voldoening. Werk maakt je ook betekenisvol en het zorgt voor sociale contacten. Werk kan dragen aan herstel en aan zich beter en gezonder voelen. Om die reden is werkhervatting en waar mogelijk aan het werk blijven met langdurige coronaklachten van belang.

De handreikingen bevatten een verkenning naar de gevolgen van de corona-epidemie voor het werk, in het bijzonder voor mensen met een chronische aandoening of handicap. In de handreiking staan tips voor zelfstandig werkenden hoe om te gaan met je werkzaamheden als je klachten hebt/houdt na een infectie met Covid-19. Ook worden er aandachtspunten benoemd die de zzp’er kunnen helpen om aan het werk te blijven na een besmetting met Covid-19.

Naar de handreiking Covid-19 en Werk