Nieuws

Long-COVID regeling (nog) niet voor onverzekerde zorg-zzp'ers

coronavirus

Op 28 april heeft minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) de regeling bekendgemaakt voor zorgpersoneel met long-COVID. De regeling is niet alleen voor werknemers, maar ook voor o.a. zzp’ers en bestaat uit een eenmalig bedrag van € 15.000,- als tegemoetkoming. 

Goed nieuws voor veel zorgmedewerkers, maar er vallen helaas ook zorgmedewerkers met long-COVID buiten de boot. Zo hebben zzp’ers met long- COVID klachten maar zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering geen recht op de regeling. Volgens de minister kan deze groep niet een degelijk bewijs leveren dat ze long-COVID hebben. Minister Helder vereist een Wia-keuring om long-COVID te constateren. De minister gaat nog wel in gesprek met zorgorganisaties om wellicht toch ook voor deze groep tot een passende oplossing te komen.

Eisen aan de tegemoetkoming long-covid
Wil een zorgverlener in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, dan zijn er meerdere eisen waaraan voldaan moet worden. Onder andere moet de zorgverlener in de eerste golf van de coronapandemie veelvuldig en intensief zorg hebben verleend aan COVID-patiënten en/of daar nauw bij betrokken zijn geweest in de periode maart t/m juni 2020. Maar ook langer dan twee jaar post-COVID klachten ondervinden die, volgens de actuele beroepslijn, zijn vastgesteld door een arts. En die als gevolg hiervan minder of helemaal niet meer kunnen werken (blijkend uit een WIA-beoordeling of vergelijkbaar. Meer eisen werden reeds benoemd in de brief aan de Tweede Kamer van 1 februari 2023.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) zal de regeling per september 2023 gaan uitvoeren. Omdat DUS-I nogal wat gegevens nodig heeft, doen zorgverleners die in aanmerking willen komen voor tegemoetkoming er verstandig aan om op tijd te beginnen met bij elkaar zoeken van de gegevens.

Geplaatst op 2 mei 2023