12% ZZP'ers leeft onder armoedegrens

Kamer van Koophandel

12% ondernemers onder armoedegrens,

Volgens een onderzoek van de Kamer van Koophandel leeft 12% van de ZZP’ers onder de armoedegrens en heeft 25% van de zelfstandigen geen financiële buffer om inkomstenderving op te vangen. 52% is afhankelijk van slechts één opdrachtgever en in de laatste drie jaar heeft slechts 40% van de zelfstandigen een omzetstijging weten te realiseren. Veel ZZP'ers hebben geen of weinig inzicht in hub eigen financiën.

ZZP’ers kunnen hun financiën testen

De Kamer van Koophandel heeft met het Nibud een laagdrempelige test ontwikkeld die zzp’ers en kleine ondernemers snel inzicht geeft in hun geldzaken. Deze Grip-op-Geld test houdt ondernemers een spiegel voor en zet ze aan meer bezig te zijn met het op orde brengen van de privé en zakelijke financiën en wijst ze op relevante hulpmiddelen.

ZZP’ers lopen extra risico

Ondernemers worden harder getroffen door de recessie en hebben een grotere kans op armoede dan werknemers. Van de huishoudens met een ondernemer als kostwinner leeft 12% onder de armoedegrens, tegen 3% van de huishoudens met een kostwinner in loondienst*. Extra risico lopen alleenstaande ondernemers en niet-westerse allochtone ondernemers.

Inzicht in financiën belangrijk voor zelfstandigen

Grip, inzicht en overzicht op geldzaken zijn belangrijk om financieel zelfredzaam te zijn. Veel ondernemers laten hun financiën door een accountant of boekhouder uitvoeren. Daardoor zijn ze zich soms minder bewust van hun financiële situatie en hun eigen omgang met geld. Perceptie en uiteindelijk gedrag blijken nogal eens uit elkaar te liggen. De test Grip-op-Geld wijst ze hier dan op: www.kvk.nl/geldtest.

Feiten over zelfstandigen

  • 69% van de ondernemers is volledig afhankelijk van inkomen uit eigen bedrijf.
  • Van de startende ondernemers die hun bedrijf beëindigen heeft 10% een problematische schuld.
  • In de laatste 3 jaren heeft slechts 40% van de ondernemers de omzet van hun bedrijf zien stijgen.
  • Een kwart van de ondernemers heeft geen financiële buffer om inkomstenderving in de toekomst op te vangen.
  • 53% van de ondernemers heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en overweegt ook niet om er een in de toekomst af te sluiten.

Bron: *Nibud en KvK 

Deel deze pagina: