66% ZZP'ers wil gebruik maken van ZZP Pensioenregeling

Grote interesse voor ZZP Pensioenregeling

Het collectieve pensioen voor ZZP’ers staat volop in de belangstelling bij zelfstandigen. Uit een representatief onderzoek onder zelfstandigen blijkt dat minstens 60% er vrijwel zeker van is om aan de ZZP pensioenregeling deel te nemen. De enquête is gehouden onder 3700 aangesloten zelfstandigen van Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, PZO-ZZP en FNV Zelfstandigen.

Variabel inleggen heeft voorkeur

De grootste groep geïnteresseerden (66%) wil een variabel bedrag per jaar in de regeling storten, afhankelijk van hun omzet. Bijna 17% wil vasthouden aan jaarlijkse, volledige bijstorting van de fiscale ruimte, terwijl 12% liever jaarlijks een vast bedrag naar keuze stort.

Geïnteresseerde zelfstandigen verwachten gemiddeld jaarlijks zo’n € 4.200,- in te leggen in de regeling. Ruim een kwart verwacht boven dit gemiddelde in te leggen. ZZP’ers willen via de nieuwe regeling een gemiddeld jaarlijks pensioeninkomen van € 31.000,- opbouwen. In totaal willen de respondenten gemiddeld € 42.000,- per jaar opbouwen, via de ZZP-pensioenregeling in combinatie met de opbouw via een andere pensioenmogelijkheid.

Bestaande pensioenreservering

Een substantieel deel van de zelfstandigen geeft aan al een pensioenreservering te hebben opgebouwd. Ruim 43% heeft dat gedaan door te sparen of beleggen. Nagenoeg 36% heeft geïnvesteerd in onroerend goed (eigen woning of bedrijfspand). Bijna 30% heeft een pensioenreservering gedaan via een individueel pensioen, een lijfrenteverzekering of een levensloopregeling.

Pensioenregeling voor zelfstandigen De ZZP-organisaties Zelfstandigen Bouw, Stichting ZZP Nederland, PZO-ZZP en FNV Zelfstandigen maakten in juni 2014 bekend een collectieve pensioenregeling voor ZZP’ers in het leven te roepen. Loyalis, onderdeel van APG, verzorgt de uitvoering van de regeling. Het doel is om de regeling op 1 januari 2015 te lanceren. Op de website www.startjezzppensioen.nl is meer informatie te vinden over de collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.

Deel deze pagina: