Aantal bijstandsuitkeringen daalt gestaag

CBS
Aantal bijstandsuitkeringen daalt gestaag
In het tweede kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald met 7 duizend. Het aantal bijstandsuitkeringen bedroeg eind juni 290 duizend. Dit blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.

Afname met bijna 10 procent in een jaar
In een jaar tijd is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar met bijna 10 procent afgenomen. Eind juni 2006 bedroeg het aantal bijstandsuitkeringen nog 322 duizend. De daling van het aantal bijstandsuitkeringen is begonnen in maart 2005. Sindsdien is het aantal uitkeringen teruggelopen met  52 duizend. Zowel de Wet werk en bijstand, die sinds 2004 van kracht is, als de gunstige arbeidsmarkt spelen een rol bij de vermindering van het aantal bijstandsuitkeringen.

Daling groter bij mannen dan bij vrouwen
De afname van het aantal bijstandsuitkeringen aan personen tot 65 jaar is groter bij mannen dan bij vrouwen. De daling bedroeg in het laatste jaar respectievelijk 13 en 7 procent. Over een periode van twee jaar bezien is het verschil nog groter. De daling bij mannen bedroeg de afgelopen twee jaar 19 procent. Bij vrouwen was de afname 11 procent.

Vooral jongeren uit de bijstand
Het aantal bijstandsuitkeringen nam vooral af bij personen jonger dan 35 jaar.  In een jaar tijd nam het aantal uitkeringen bij die groep af met ruim  21 duizend, een daling van bijna een kwart. Bij de 35-plussers is de afname  veel geringer. In de leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar bedroeg de teruggang slechts  0,5 procent.

Deel deze pagina: