Aantal zzp'ers groeit aantal zmp'ers blijft gelijk

CBS

In de afgelopen tien jaar zijn er 200.00 zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) bijgekomen. De groep groeide naar 728.000 personen in 2011. De groep zelfstandigen met personeel bleef de afgelopen tien jaar gelijk: 350.000 personen.

Op de vraag hoeveel zelfstandigen er in Nederland zijn, kunnen we dus onderhand zeggen dat dat er bijna 1,1 miljoen zijn. Het aantal werkzame 65-plussers nam ook toe: van 28 duizend personen in 2002 naar 47 duizend in 2011.
 
Onder welke bedrijfstakken zijn de zelfstandigen dan verdeeeld?
Koploper is de commerciële dienstverlening, waar het aantal zelfstandigen zonder personeel groeide van 214 duizend personen in 2002 naar 302 duizend personen in 2010. Het gaat hierbij vooral om de zakelijke dienstverlening. In de nijverheid (hoofdzakelijk bouw en industrie) groeide het aantal zelfstandigen zonder personeel, terwijl het aantal werknemers afnam. Het aantal zelfstandigen zonder personeel liep op van 84 duizend in 2002 naar 124 duizend in 2010, maar het aantal werknemers daalde in dezelfde periode van ruim 1,4 miljoen naar ruim 1,2 miljoen. Alleen in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van een afname in het aantal zelfstandigen.

Deel deze pagina: