Aantal ZZP’ers groeit met 27.000 sinds de crisis

CBS - ZZP Nederland

Aantal ZZP’ers groeit met 27.000 sinds de crisis: een op de tien is zelfstandig
ZZP’ers zijn weer in opmars, in het derde kwartaal van 2010 nam het aantal zelfstandigen zonder personeel weer fors toe. Nederland telt in vergelijking met een jaar eerder 27.000 extra zelfstandigen, dat is een stijging van 4%. In totaal zijn er in Nederland 704.000 ZZP’ers werkzaam.

Zelfstandigen zonder personeel vooral mannen
In het derde kwartaal van 2010 waren twee op de drie zelfstandigen zonder personeel mannen. Door de toename van het aantal werkende vrouwen is de afgelopen 15 jaar de verdeling naar geslacht bij werknemers steeds gelijker geworden. Bij de zelfstandigen zonder personeel was dit in veel mindere mate het geval.

Zelfstandigen zonder personeel hebben vaker tweede baan
Van de zelfstandigen zonder personeel gaf in het derde kwartaal van 2010 ruim 12 procent aan nog een baan erbij te hebben. Dit kon een baan als werknemer zijn, als zelfstandige met of zonder personeel of als meewerkend zelfstandige. Onder werknemers was het aandeel met 7 procent een stuk lager.

Inmiddels is 10% van de beroepsbevolking werkzaam als zelfstandige en dit percentage zal de komende jaren alleen maar stijgen. Mensen zijn op zoek naar plezier in hun werk zonder de veelal omslachtige structuren die zo kenmerkend zijn voor grotere bedrijven.

Kenmerken ZZP'er
Belangrijke kenmerken van de ZZP’ers zijn de flexibele inzetbaarheid, vakkennis en enthousiasme. Daarbij is de mogelijkheid om meer inkomsten te verwerven duidelijk aanwezig, maar niet de belangrijkste factor. Dit maakt de zelfstandige slagvaardiger en aantrekkelijker voor opdrachtgevers om deze vakmensen in te huren voor specialistische opdrachten. Bovendien is de opdracht eindig, werkgevers zijn erg huiverig om mensen voor een vast dienstverband aan te nemen. Zelfstandigen kan men probleemloos afscheid van nemen als de opdracht voltooid is.

Ook de vergrijzing speelt hierbij een belangrijke rol. Mensen op oudere leeftijd beschikken vaak wel over een enorme dosis ervaring, maar komen vaak moeilijk in aanmerking voor een vaste baan. Het merendeel van deze groep wil niet thuis zitten en gewoon werken voor hun inkomen.

Overheid moet inhaalslag maken richting ZZP'ers
Helaas werkt de overheid nog niet zo flexibel mee voor deze groep hardwerkende mensen. In plaats van deze mensen te belonen voor hun inzet wordt de zelfstandige veelal lastig gevallen door allerlei onduidelijke regel;s zoals de VAR Verklaring, het urencriterium, aftrek bedrijfsruimte aan huis etc.

6.000 nieuwe aangeslotenen bij ZZP Nederland in 2010
ZZP Nederland, de grootste onafhankelijke belangenbehartiger voor 14.000 zelfstandigen merkt deze groei ook. Volgens Johan Marrink, directeur ZZP Nederland stijgt het aantal nieuwe aangeslotenen sinds enkele maanden fors. Marrink: ‘ZZP Nederland staat al langere tijd fiks in de belangstelling, maar in 2010 maken we een groei door van 6.000 zelfstandigen. Vooral de laatste maanden is dit duidelijk merkbaar. Iedere dag melden zich gemiddeld 24 nieuwe zelfstandigen aan bij onze organisatie.’

De belangenbehartiger voor ZZP’ers onderscheid zich vooral door niet gebonden te zijn aan een werkgevers- of werknemersorganisatie. Marrink: “Vaak zien we aan deze organisaties dat de standpunten erg afhankelijk zijn van de moederorganisaties die andere belangen behartigen dan die van de ZZP’er. Wij hebben daar geen hinder van, wij zetten de zelfstandige centraal en handelen vanuit een ondernemersvisie. Daarbij is ons taalgebruik simpel, helder en begrijpelijk, zonder vakjargon. Ongetwijfeld zal de lage bijdrage van € 20,- per jaar ook meespelen.

Hulp, voorlichting en collectief voordeel
ZZP Nederland helpt de zelfstandige met raad en daad via de helpdesk, biedt gratis modeldocumenten, hulp bij incasso en diverse collectieve voordelen. De zorgverzekering voor ZZP’ers is erg actueel, nog steeds betalen zelfstandigen teveel voor hun zorgverzekering terwijl ze gebruik kunnen maken van ons collectief. Daar bespaar je al snel enkele honderden Euro’s per jaar mee.’
 

Deel deze pagina: