ABN Amro voorspelt meer invloed ZZP´ers

www.penoactueel.nl

De positie van zzp´ers op de arbeidsmarkt zal steeds sterker worden volgens een rapport van ABN Amro. Niet alleen voor hoogopgeleiden, maar ook voor werklieden als loodgieters en lassers. Door de grotere vraag wordt de positie sterker waardoor het makkelijker wordt om de wens naar zelfstandig werken concreet vorm te geven. Een sterke aanwijzing hiervoor is de stijging die nu al te zien is van het aantal ingeschreven ZZP´ers.

Oplossingen voor tekorten
Het absolute tekort aan arbeidskrachten kan volgens de auteurs van de studie op verschillende manieren opgelost worden. In de eerste plaats is het een reële mogelijkheid dat de overheid de regels voor immigratie versoepelt om aan de vraag van handwerklieden tegemoet te komen. Nederland kan overwegen om meer gespecialiseerde vaklieden toe te laten, iets wat het Verenigd Koninkrijk al gedaan heeft.

Een andere manier om het tekort op te lossen ligt in het beter opleiden van mensen. Volgens de auteurs kan Nederland veel leren van het Duitse scholingsmodel, dat nog uitgaat van de meester-gezelverhouding die terugvoert op hoe mensen in de Middeleeuwen werden opgeleid.

Behoefte aan zelfstandigheid
Conjuncturele ontwikkelingen zouden een groei van het aantal zelfstandigen kunnen afremmen, maar uiteindelijk zijn de trends onomkeerbaar, volgens ABN Amro. Werknemers hebben nu eenmaal de behoefte om meer zelfstandig te werken en ervaring op te doen bij meerdere opdrachtgevers. Bovendien wordt de balans tussen werk en privé steeds belangrijker. Bedrijven die geen antwoord hebben op de eisen van de Nieuwe Werknemer (zoals de bank het schrijft) hebben minder overlevingskansen dan de bedrijven die wel kunnen anticiperen op deze toekomstige ontwikkelingen.

Deel deze pagina: