Aboutaleb wil hoger opgeleide vluchtelingen helpen

Ministerie SZW

Staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid steunt een project van de Stichting voor Vluchteling-studenten (UAF) om hoger opgeleide vluchtelingen meer kansen op werk te geven. Het project richt zich onder meer op korte taal- en opleidingstrajecten. Ook wil het UAF met gemeenten, CWI en onderwijsinstellingen een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor het aan werk helpen van vluchtelingenstudenten. De subsidie bedraagt 164.150 euro.

Vluchtelingen met een hoge opleiding komen nu vaak niet snel aan werk dat past bij hun opleiding en werkervaring terwijl er een tekort is aan hoog opgeleide mensen. De Nederlandse arbeidsmarkt is nog niet goed ingesteld op vluchtelingen die in hun oorspronkelijke land hoog opgeleid zijn. De lange duur van de asielprocedures – waarin niet gewerkt mag worden – zorgt er ook voor dat deze mensen vaak achter raken in kennis en vaardigheden. Volgens het UAF kan een versneld opleidingstraject, het liefst gecombineerd met een stage, deze groep goed helpen om die achterstanden te voorkomen en hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent voor het eerst subsidie specifiek gericht op taal- en maatwerkprojecten voor hoger opgeleide vluchtelingen. In 2005 gaf voormalig staatssecretaris Van Hoof 100.000 euro voor een voorlichtingscampagne om aandacht te vragen voor hoog opgeleide vluchtelingen.

Deel deze pagina: