Administratieve lasten zzp'er hoger dan raming ministeries

Panteia/EIM

Relatieve druk voor zzp'ers zwaarder dan ondernemers met personeel

Al vele jaren wordt zzp’ers administratieve lastenverlaging voorgespiegeld. Jammer genoeg blijkt hier in de praktijk weinig van terecht te komen. Dit blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM. De lasten van MKB-ondernemers pakken hoger uit dan de ramingen van de ministeries.

Het ministerie had gehoopt dat de administratieve lasten van zzp’ers en andere ondernemers op 6,5 miljard euro uit zouden komen. Volgens Panteia/EIM kunnen de administratieve lasten oplopen tot 8,2 miljard euro alleen voor het midden- en kleinbedrijf.

Volgens het onderzoek nemen de administratieve lasten toe naarmate het bedrijf groter is. Toch drukken de administratieve lasten zwaarder op de kleinere bedrijven (circa 2% van de bedrijfskosten) dan op de grotere bedrijven (0,5% van de bedrijfskosten).

Onderzoek Lastenverlichting |

Deel deze pagina: