AFM: ZZP’ers moeten verplicht pensioen opbouwen

Stichting ZZP Nederland

AFM wil zich met beleid overheid bemoeien met ongevraagd advies over ZZP'ers

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) moeten volgens de mening van de Autoriteit Financiële Markten verplicht een pensioen opbouwen. Dat staat in een vandaag (13-01-2015)gepubliceerde aanbeveling. De AFM bepleit dat iedereen een verplicht minimum pensioen moet opbouwen naast de AOW, inclusief de 800.000 ZZP’ers in Nederland. Volgens Harman de Korte van de AFM moeten ZZP’ers verplicht een extra pensioen afsluiten omdat “het niet uit te leggen is dat ZZP’ers anders zijn dan werknemers die wel verplicht worden om extra te sparen voor hun pensioen, dat is vreemd.”

De AFM geeft wel aan dat men eerst de belangstelling wil afwachten voor het ZZP Pensioen dat door ZZP Nederland samen met de nadere ZZP-organisaties is ontwikkeld. Da AFM laat in de vandaag gepubliceerde pensioenvisie volgens het Financiële Dagblad “wederom zien voor bepaalde algemeen aanvaarde principes in de pensioensector niet te schuwen.” 

Commentaar Stichting ZZP Nederland

We begrijpen niet waar de AFM zich mee bemoeit. De AFM heeft een publieke en uitvoerende functie en volgens de doelstellingen van de AFM zijn zij toezichthouder op bestaande regels, niet om beleid te maken. Het past een organisatie als de AFM niet om het beleid dat bepaald wordt door de overheid in het openbaar van adviezen te voorzien. Natuurlijk is het altijd goed een balletje op te werpen over bepaalde zaken, maar op een terrein waar je als overheidsorganisatie geen bevoegdheid hebt is adviseren in het openbaar absoluut niet passend.

Tevens is het merkwaardig dat de AFM zich bemoeit met zaken zoals een verplicht pensioen, dat in de tweede pensioenpijler valt. Dat is een zaak van De Nederlandse Bank, de toezichthouder van werknemerspensioenregelingen.  Bovendien is het werknemerspensioen niet door de overheid verplicht gesteld, maar als arbeidsvoorwaarde afgesproken door cao-partijen met verplichte deelname. ZZP’ers  zijn geen werknemers en op hen kan via een cao geen pensioenverplichting rusten. dat is nu juist de reden, dat Stichting ZZP Nederland mede initiatief heeft genomen om het ZZP Pensioen op vrijwillige basis te ontwikkelen. De AFM roept vervolgens, dat werknemers zelf moeten kunnen bepalen hoeveel pensioen ze inleggen. Dat is gelukkig in het ZZP Pensioen al geregeld: daar geldt een flexibele inleg, een flexibele uitkeringsdatum en een flexibele uitkeringsperiode.

Daarnaast is het zinvol om eerst eens te kijken naar de behoefte en de manier waarop ZZP’ers een aanvullend pensioengeregeld hebben. Uit een onderzoek van Stichting ZZP Nederland blijkt dat 18% van de zelfstandigen een prima pensioen uit loondienst gaat ontvangen, dat nog eens 40% hun pensioen als zelfstandige goed geregeld heeft en dat minstens 35% dat alsnog wil gaan doen via het ZZP Pensioen, dat binnenkort start. Tevens geeft 50% aan dat men geen verplichting wil en dat 30% dat zelf wel regelt.

Maar wellicht het meest storend aan het standpunt van de AFM is dat men ZZP’ers gelijk stelt aan werknemers in loondienst. Wanneer gaan de overheid en hun afgeleide organisaties nu eindelijk eens beseffen dat ZZP’ers zelfstandig ondernemers zijn?

Link: | uitleg zzp pensioenregeling |

tags, as close as possible to the opening tag. Creation Date: 02/17/2015 -->

Deel deze pagina: