Nieuws

Afschaffing VAR mag niet leiden tot ZZP'er pesten

Stichting ZZP Nederland vindt dat er een einde moet worden gemaakt aan de onzekerheid waarin veel ZZP’ers verkeren, nu de VAR wordt afgeschaft. “Er heerst op dit moment volstrekte onduidelijkheid over modelcontracten en dat zorgt voor nodeloze onrust onder ZZP’ers en opdrachtgevers”, zegt voorzitter Maarten Post. “Als ik hoor dat zelfstandigen het wetsvoorstel vooral ervaren als een bedreiging en niet als een oplossing, dan doet de staatssecretaris iets niet goed.” Het is niet zozeer de inhoud van de nieuwe regeling, maar veel meer het gebrek aan informatie over de werkwijze, dat voor onzekerheid en onrust zorgt.

De nieuwe wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) is bedoeld om schijnconstructies door foute opdrachtgevers beter te kunnen traceren en uit te bannen. De opdrachtgever is niet langer gevrijwaard voor naheffing werkgeverspremies en loonheffing en dus meer verantwoordelijk voor de opdrachtovereenkomst. De Belastingdienst moet beoordelen of er geen sprake is van werknemerschap.

Opdrachtovereenkomst en leveringsvoorwaarden

Voor een groot deel van de ZZP’ers is de DBA niet van toepassing, omdat zij hun diensten aanbieden in de particuliere markt. “Het is voor mij de ver-van-mijn-bed-show”, merkt een zelfstandige bouwvakker op, “maar het is heel normaal om een offerte aan de klant aan te bieden met beprijzing en leveringsvoorwaarden.” Bedrijven, die ZZP’ers contracteren, moeten een helder contract aanbieden, waarin werkgeverschap is uitgesloten. Niemand zit te wachten op onduidelijke administratieve procedures met onzekere afloop. Daarom moet de staatssecretaris nu ernst maken met duidelijke voorlichting aan opdrachtgevers en ZZP’ers. “Wij willen vooral eenvoud en transparantie, het kan niet zo zijn dat straks alle ZZP’ers last hebben van een maatregel om schijnzelfstandigheid te voorkomen, terwijl in feite maar een klein deel daar mee te maken heeft”, zegt voorzitter Maarten Post.

ZZP Nederland zal in de komende periode alles in het werk stellen om ZZP’ers en ook opdrachtgevers van de juiste informatie te voorzien. Daartoe wordt een goed bereikbare helpdesk ingericht en worden in de komende periode een aantal regionale informatiebijeenkomsten gehouden. “ZZP’ers moeten nu weten waar ze aan toe zijn, zodat ze in alle vrijheid kunnen doorgaan met ondernemen” aldus Frank Alfrink, directeur ZZP Nederland.

Informatiebijeenkomsten

De bijeenkomsten die Stichting ZZP Nederland houdt in samenwerking met de Belastingdienst beginnen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur:

  • Maandag 15 februari Eemnes, Hotel de Witte Bergen, Rijksweg 2
  • Dinsdag 16 februari Rotterdam, Novotel Rotterdam Brainpark, K.p van der Mandelelaan 150
  • Maandag 22 februari Meppel, Schouwburg Ogterop, Zuideinde 70
  • Maandag 7 maart Eindhoven, Novotel Eindhoven, Anthony Fokkerweg 101
  • Maandag 14 maart Arnhem, van der Valk Hotel (A50), Amsterdamseweg 505
Geplaatst op 2 februari 2016