Afvalstoffenheffing Rotterdamse zzp' ers van de baan

Stichting ZZP Nederland

Rotterdamse ZZP'ers krijgen geen aanslag afvalstoffenheffing
Vlak voor de kerst ontvingen 28.000 Rotterdamse ZZP'ers van de Gemeente Rotterdam bericht, dat aan hen per 1 januari 2012 een extra aanslag afvalstoffenheffing van 128 euro zou worden opgelegd, omdat hun onderneming staat geregistreerd op het huisadres. Dit bericht sloeg bij de meesten in als een bom en bij Stichting ZZP Nederland kwamen vele verontwaardigde telefoontjes binnen over dit onterechte besluit. Registratie op het huisadres betekent immers niet, dat daar ook werkzaamheden worden verricht en zonder werkzaamheden geen afvalproductie.

Geen extra aanslag
Stichting ZZP Nederland heeft onmiddellijk actie ondernomen en voorzitter Maarten Post is samen met de voorzitter van de Kamer van Koophandel Rotterdam en enkele andere belangenorganisaties een gesprek aangegaan met wethouder Van Huffelen met als doel herziening van dit onrechtvaardige besluit. Dit gesprek heeft geleid tot de toezegging van de wethouder, om het besluit te heroverwegen, waarbij Stichting ZZP Nederland in de gelegenheid werd gesteld om alternatieven aan te dragen. In de afgelopen week hebben wij verschillende suggesties gedaan voor een simpele en rechtvaardige regeling. Aan Rotterdamse zzp-ers die thuis geen afval produceren, mag geen extra aanslag van 128 euro worden opgelegd.

Aanslag helemaal vervallen, regeling wordt niet uitgevoerd
Mede op basis van de inbreng van Stichting ZZP Nederland heeft wethouder Van Huffelen vandaag het besluit genomen om de regeling niet uit te voeren. Dit  houdt in, dat ZZP'ers, die op het huisadres staan geregistreerd geen extra aanslag afvalstoffenheffing krijgen opgelegd . De extra heffing afvalstoffen is daarmee van de baan en dat is goed nieuws voor alle Rotterdamse zzp-ers.

Aansluiten bij Stichting ZZP Nederland?
Met deze actie bewijst Stichting ZZP Nederland opnieuw haar waarde als onafhankelijke belangenorganisatie voor zzp-ers, ook in de regio. Daarom roepen wij alle Rotterdamse zzp-ers op om zich aan te sluiten bij de stichting. Inmiddels gingen 20.000 collega’s u voor. De jaarlijkse bijdrage van 20 euro mag daarbij geen probleem vormen, nu wij een jaarlijkse gemeentelijke heffing van 128 euro voor u hebben weten te voorkomen.

Link: | aanmelden bij ZZP Nederland |

 

      

Deel deze pagina: