Amsterdam wil microkredieten voor startende ondernemers

Gemeente Amsterdam

Amsterdam wil een microkrediet voor startende ondernemers invoeren. Ondernemers kunnen op deze manier makkelijker krediet tot EUR 35.000 krijgen. Hiermee kunnen starters die om diverse redenen niet bij een reguliere bank terecht kunnen aan de slag. Amsterdam vindt het belangrijk dat hierdoor veel meer mensen kunnen ondernemen, ook als dat niet vanzelfsprekend is. Dit blijkt uit de antwoorden van het college van B&W op een motie van het raadslid A.L.H. van Drooge (CDA).

Achtergrond
Wethouder Asscher (Financiën) wil het bestaande Startersfonds Amsterdam omvormen tot een microkredietenfonds. Het Startersfonds is in 2004 van start gegaan in samenwerking met de Rabobank Amsterdam en de Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam. Ondernemers kunnen een beroep doen op dit fonds voor bedragen tussen de EUR 5000 en EUR 100.000.
Doelgroep voor het fonds is de startende ondernemer met een goed ondernemersplan en met capaciteiten die bij een commerciële kredietverlener niet terecht kan, omdat de ondernemer geen zekerheden kan bieden. De laatste jaren wordt er steeds minder een beroep gedaan op het Startersfonds. Toch blijkt dat er behoefte is aan een fonds.
Daarom moet er een andere aanpak komen waar meer recht wordt gedaan aan de bestaande behoefte en de praktijk. De aandacht vanuit de landelijke overheid en de gemeenteraad biedt daarvoor nieuwe mogelijkheden.

Voorstel
Er wordt nu een voorstel uitgewerkt waar bij de beoordeling van kredietaanvragen minder wordt gekeken of de ondernemer een ondernemersplan kan maken en meer of de ondernemer uit het juiste ondernemershout is gesneden. Verder wordt er gekeken of bij kredieten tot EUR 15.000 minder bureaucratische criteria te hanteren zijn, zonder dat de zekerheid tot terugbetaling uit het oog wordt verloren.
Een coachingtraject van de ondernemer is verplicht. Het nieuwe fonds heeft ongeveer 1 miljoen euro nodig. Voor de financiering hiervan zal een beroep worden gedaan op de Wijkaanpak van het kabinet. Het microkrediet zal vooral in de wijken Bos en Lommer, Amsterdam-Noord, Nieuw West, Amsterdam-Oost en de Bijlmermeer worden ingezet. De verwachting is dat een uitgewerkt voorstel begin 2008 bij de gemeenteraad ligt.

Deel deze pagina: