Aptroot (VVD) bekritiseert Kamer van Koophandel

VVD / StartBedrijf.nl
 
Niet alleen de redactie van StartBedrijf.nl blijkt een andere mening er op na te houden jegens de Kamer van Koophandel. VVD-woordvoerder Aptroot doet ook een duit in het zakje. Eerder deze ochtend kwam de redactie van StartBedrijf.nl met een ‘aanklacht’ gericht op de Kamer van Koophandel. Deze zou zich alleen met het handelsregister moeten bezighouden. De VVD deelt deze mening met Marrink Media, getuige onderstaand persbericht van de VVD:
 
Het is de liberalen een doorn in het oog dat Nederland 21 Kvk kent en ook het voorstel van de staatssecretaris van Economische Zaken om er
12 van te maken krijgt de handen van VVD-woordvoerder Aptroot niet op elkaar.
 
Het voorstel van de VVD om naar 1 landelijke ZBO te gaan met regiobesturen en regionale loketten betekent een enorme kostenbesparing én efficiëntie.
 
Het overgrote deel van de ondernemers maakt geen gebruik van de diensten van de KvK's, de dure recepties, de luxe nieuwsbladen en ander foldermatriaal. Ook kostbare kantoorgebouwen zijn volgens Aptroot overbodig en zorgen mede voor de hoge heffingen voor ondernemers. Volledig afschaffen van de KvK is vanwege inschrijving van het handelsregister niet mogelijk maar 1 landelijke ZBO in plaats van 12 wel. Naast een forsere reorganisatie van de KvK's wil de VVD ook het aantal heffingen voor ondernemers terugbrengen van drie naar één. Nu betaalt een ondernemer een heffing voor zijn inschrijving in het register maar ook voor landelijke en regionale voorlichting en bevordering van de economie. De laatste twee heffingen wil de VVD voor de ondernemer schrappen en deze taak neerleggen bij het ministerie van Economische Zaken en de provincie.
 
De kleinste agrarische bedrijven zijn recentelijk vrijgesteld van heffing 2 en 3 maar voor de kleine ondernemer zonder personeel en de pensioen BV's geldt deze maatregel niet. De VVD vindt dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel en roept de staatssecretaris van Economische Zaken op om dit te herstellen. "Zeker voor een startende ondernemer geeft dit iets meer lucht", aldus Aptroot.
 
De besturen van KvK dienen vooral te bestaan uit vertegenwoordigers van de ondernemers, zij brengen de heffingen op en betalen voor de dienstverlening. De bestuurssamenstelling van de KvK bestaat nu uit
1/3 MKB, 1/3 overig bedrijfsleven en 1/3 werknemersverenigingen.
Aangezien het MKB het overgrote deel van de ondernemingen uitmaakt en deze een heffing betalen maar de werknemersorganisaties geen enkele stelt de VVD een andere, evenwichtige, bestuurssamenstelling voor: 50% MKB, 33 1/3 % overig bedrijfsleven en de rest voor de werknemersverenigingen.
 
Voor nadere informatie: c.aptroot@tweedekamer.nl

Deel deze pagina: