Arbeidsinspectie gaat ook kleinere ZZP bouwprojecten controleren

Ministerie SZW

Arbeidsinspectie gaat kleinere ZZP bouwprojecten controleren

De Inspectie SZW gaat het veilig gebruik van ladders en rolsteigers op kleinere bouwlocaties vanaf halverwege deze maand extra controleren. Ook ZZP’ers zullen worden gecontroleerd. Jaarlijks komen er op bouwterreinen gemiddeld vijf mensen om het leven en houden er tientallen blijvend letsel over door een val van een ladder of steiger. 

Deze inspectieronde, die zo’n drie weken duurt, richt zich op de kleinere bouwlocaties in binnensteden. Het gaat daarbij om nieuwbouw, verbouw en onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, ook bij particulieren. Dit werk wordt uitgevoerd door bouw- en aannemingsbedrijven, schilders en installateurs.

Bij kleine bouwprojecten gebeuren relatief vaak ongevallen. Dit komt onder meer omdat er vaak met bijvoorbeeld te korte ladders of instabiele rolsteigers wordt gewerkt. Ongelukken bij kortdurende klussen zijn vaak het gevolg van gemakzucht, slordigheid en onvoldoende voorbereiding. Deze inspectieronde richt zich op het hele land. Als er onveilige situaties worden aangetroffen, zullen de inspecteurs het nemen van passende maatregelen afdwingen zodat er veilig gewerkt wordt. Ze kunnen daarbij een waarschuwing geven, een boete uitdelen of werkzaamheden stilleggen.

Arboregels gelden ook voor ZZP’ers
Net als voor werkgevers staan in de arbowetgeving ook regels voor zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Voor de ZZP’er is het van groot belang om veilig en gezond te werken, ook omdat het voortbestaan van zijn bedrijf op het spel staat.  

Voor ZZP’ers zijn er onder meer regels over werken:

  • langs wegen
  • met elektrische installaties
  • met machines
  • met mobiele hijskranen en werktuigen
  • op meer dan 2,5 meter hoogte
  • op plaatsen met instortingsgevaar, pletgevaar en knelgevaar

De Inspectie SZW kan ZZP'ers aanspreken op overtredingen van de regels en sancties opleggen.

 

Deel deze pagina: