Arbeidsinspectie teruggefloten; Hongaren toch zelfstandig

www.zibb.nl

De Arbeidsinspectie heeft, naar nu blijkt, drie Hongaren onterecht beschuldigd van het werken in loondienst. De Hongaren waren aan het dakdekken in Ommen. e inspecteurs stelden dat het drietal in dienst was bij een bemiddelaar die een verblijfplaats had geregeld en hen had geholpen bij het inschrijven van hun eenmanszaken bij de Kamer van Koophandel. Verder vond de inspectie het verdacht dat er tussen de drie geen heldere afspraken waren over de facturering.

Tewerkstellingsvergunning
De inspecteurs beschouwden de rietdekker dus als werknemers. Omdat zij geen tewerkstellingsvergunning hadden, kreeg de eigenaar van het pand een boete van 12.000 euro. Het Nederlandse bemiddelingsbedrijf Winstar moest 24.000 euro aan de inspectie betalen.
Winstar liet het er niet bij zitten en stapte naar de Raad van State. Die floot de inspectie terug. Omdat de Hongaren de materialen zelf inkochten, met eigen gereedschap en valbescherming werkten en meerdere opdrachtgevers hebben, achtte de raad het aannemelijk dat de drie als zelfstandig werkzame personen aan het dak hebben gewerkt.

Boetes kwijtgescholden
De boetes worden dan ook kwijtgescholden en de kosten van de rechtsgang vergoed. 'Normaal als je tegen de staat gaat procederen sta je 10-0 achter. Maar dit is een prachtige uitspraak. Het zou ook je reinste onzin zijn als Nederlandse zelfstandigen wel op deze basis met elkaar mogen werken, maar Oost-Europeanen die hier aan de slag zijn niet', zegt Rob Brucker, directeur van Winstar in de krant.

Precedent
Het is nu interessant om te kijken in hoeverre dit voorval een precedent gaat scheppen. Zijn er wellicht veel meer bemiddelingsbureaus en zzp´ers valselijk beschuldigd van het werken in loondienst. ZZP Nederland komt hier nog op terug.

Deel deze pagina: