Arbowet: ZZP'er zelf verantwoordelijk voor veiligheid

Ministerie SZW

Inspectie SZW legt boetes op aan zzp'ers die niet aan de wet voldoen

Veel zelfstandigen zonder personeel doen veel te weinig aan hun eigen veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Veelal omdat de regels niet duidelijk zijn. Want wat moet een zzp’er allemaal zelf doen volgens de Arbowet. Om hier meer duidelijkheid in te krijgen heeft het Ministerie SZW een nieuwe brochure uitgebracht met de toepasselijke titel: Zelfstandigen en de Arbowet.

IN de brochure worden allerhande tips gegeven over hoe een zzp’er veilig kan werken, maar ook wat de verplichtingen zijn van een zzp’er op het werk.

Ook wordt in de brochure uitgelegd hoe de Inspectie SZW zijn inspecties doet. Inmiddels zijn wij van ZZP Nederland meerdere malen geconfronteerd met zzp’ers die een inspectie hebben gehad en die niet voldeden aan de eisen van de Arbowet. Dit kwam ze op fikse boetes te staan, bijvoorbeeld bij een schildersklus met een rolsteiger, waarbij geen stabilisatoren werden gebruikt. Dit is een overtreding van de Arbowet en kom de zzp’er op een boete te staan.

ZZP’ers weest dus gewaarschuwd en lees deze brochure.

| Brochure ‘ Zelfstandigen en de Arbowet’ |

Deel deze pagina: