Beginnende zzp'ers verdienen meer dan gevestigde zzp'ers

Kennissite MKB en Ondernemerschap

Inkomsten onder druk door crisis

In 2009 was er ongeveer 2 procent inkomensverschil tussen startende zzp'ers en gevestigde zelfstandigen in het voordeel van de eerste groep. Dit blijkt uit de Monitor Inkomens Ondernemers van Panteia/EIM over de periode 1990 - 2009.

Toename lagere inkomens ondernemers
Gezien ten opzichte van alle huishoudens is Nederland is er een relatief hoog percentage dat onder de lage inkomensgrens verdient. 12% van de huishoudens met zelfstandigen verdient onder de lage inkomensgrens, terwijl het gemiddelde van alle huishoudens ligt op 8%. Het percentage van de zelfstandigen in deze groep is gestegen, terwijl het landelijk gemiddelde gelijk bleef. Grootste oorzaak hiervan is de in 2007 ingezette financiële crisis.

Inkomen van oudere, autochtone ondernemers groeit het hardst
Oudere ondernemers hebben een hoger gemiddelde inkomen dan jongere ondernemers. Onder oudere zelfstandigen (55-plus) is het inkomen de afgelopen jaren het snelst gegroeid ten opzichte van andere leeftijdsgroepen. Het inkomen van de autochtone zelfstandigen is het snelst toegenomen (24% in de periode 2001-2009). De inkomensontwikkeling van de westerse allochtonen bleef in de buurt van die van de autochtonen. De niet-westerse allochtoon volgde op behoorlijke achterstand (een inkomensdaling van 2 procent).

| Rapport Monitor Inkomens Ondernemers |

Deel deze pagina: