Nieuws

Belastingcontrole zelfstandigen door UWV en Belastingdienst

UWV en Belastingdienst gaan dit jaar controles uitvoeren onder 6.000 zelfstandigen. Het gaat om mensen die in 2004 een uitkering van UWV ontvingen en daarnaast bij de Belastingdienst zelfstandigenaftrek hebben geclaimd.

Aanleiding is het resultaat van bijna 300 controles die UWV en Belastingdienst eerder uitvoerden onder zelfstandigen met een uitkering. Bijna de helft bleek zich niet aan de regels te houden en UWV en/of de Belastingdienst te benadelen.

Wie 1.225 uur of meer per jaar als zelfstandige werkt, kan bij de Belastingdienst in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Wie een WW-uitkering ontvangt, moet het aantal gewerkte uren aan UWV doorgeven. Dat geldt ook voor het aantal uren dat aan een eigen bedrijf wordt besteed, omdat UWV die uren vaak in mindering op de WW moet brengen. De uren die aan Belastingdienst en UWV worden doorgegeven, moeten vanzelfsprekend overeenkomen.
Iemand die een WAO-uitkering ontvangt, hoeft geen gewerkte uren op te geven, maar moet wel doorgeven aan UWV wat de inkomsten zijn. Als de inkomsten namelijk boven een bepaald niveau zijn, kan dit tot aanpassing van de uitkering leiden. In elk geval moet bij UWV bekend zijn dat iemand als zelfstandige werkt.

Belastingdienst en UWV hebben de bestanden gekoppeld en bijna 300 controles uitgevoerd. Bijna 30% van de mensen bleek niet de juiste informatie aan UWV te hebben doorgegeven. Bij de WW was dit iets vaker het geval dan bij de WAO. Daarnaast bleek bijna een kwart van de mensen wel de juiste informatie aan UWV te hebben doorgegeven, maar niet aan de Belastingdienst. Zij hadden niet de vereiste 1.225 uur als zelfstandige gewerkt en kwamen dus niet voor de zelfstandigenaftrek in aanmerking. Sommige mensen hadden noch aan UWV noch aan de Belastingdienst de juiste informatie doorgegeven. UWV vordert onterecht ontvangen uitkeringen terug. Ook de Belastingdienst zorgt zonodig met een navordering, eventueel vermeerderd met een boete, dat de onterecht genoten zelfstandigenaftrek wordt gecorrigeerd.
Bron
UWV en Belastingdienst
Geplaatst op 30 januari 2007