Belastingdienst blijft ZZP´ers tegenwerken bij VAR-aanvraag

ZZP Nederland
Enkele weken geleden bracht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een persbericht uit waarin stond dat ze zeer tevreden zijn met de Wet uitbreiding rechtsgevolgen VAR (verklaring arbeidsrelatie). Volgens het ministerie biedt de nieuwe wet die in 2005 is ingegaan veel meer zekerheid voor zelfstandigen en andere opdrachtnemers. Toen al gingen er bij ZZP Nederland allerlei belletjes rinkelen. Het nu volgende voorbeeld van een van de aangeslotenen bij ZZP Nederland geeft de werkelijke situatie weer.
 
Een schrijnend geval
Een mevrouw uit de regio Apeldoorn wilde voor het jaar 2008 een VAR aanvragen. Al op 24 september 2007 deed ze de aanvraag op de bus. Toen zij in december 2007 navraag ging doen bleek haar aanvraag totaal nog niet behandeld te zijn (en dit terwijl een termijn van 6 weken staat voor het aanvragen van VAR, red.). Uiteindelijk kreeg de mevrouw een telefoontje van het belastingkantoor Apeldoorn. De vrouw werd naar eigen zeggen aan een kruisverhoor onderworpen waarbij ze het gevoel had dat ze door de belastingmedewerker naar de foute antwoorden werd geleid. In antwoord hierop schreef ze een brief naar de Belastingdienst met daarin de mededeling dat ze zich overrompeld voelde en in de brief nogmaals haar standpunten uiteenzette. Mevrouw werkt niet in de Thuiszorg, zoals de Belastingdienst haar de hele tijd in de mond legt en verder stuurt ze haar facturen rechtstreeks naar de opdrachtgever en heeft ze een bemiddelingsbureau in dienst om haar administratieve taken te verlichten. Ze voldoet aan alle eisen voor het verkrijgen van een VAR-winst uit onderneming. Zo heeft ze meer dan drie opdrachtgevers, werkt ze meer dan 1225 uren per jaar en is er geen sprake van een gezagsverhouding tussen opdrachtnemer en cliënt.
 
Nog een controle
Toch heeft de Belastingdienst na de telefonische inquisitie nog meer informatie nodig. In een verder aardige brief van de Belastingdienst wordt aan mevrouw eerst excuses aangeboden voor de kennelijke overrompeling aan de telefoon. Dan worden toch nog negen vragen gesteld om de situatie nog eens te verduidelijken. Deze vragen beantwoordt mevrouw, en op 15 februari komt het verlossende antwoord. Mevrouw krijgt een VAR-wuo. Helaas, op 18 februari krijgt mevrouw een telefoontje dat er toch een controle komt om te kijken of ze wel terecht een VAR-wuo heeft gekregen!
 
Geen zekerheid
Kortom, een eenmaal afgegeven VAR geeft geen zekerheid voor zelfstandigen en andere opdrachtnemers, zoals het Ministerie van SZW in haar persbericht heeft geschreven. Sterker nog, in de brief die de Belastingdienst aan de mevrouw heef gestuurd staat letterlijk het volgende; ´Wanneer de daadwerkelijke situatie afwijkt van de verstrekte gegevens op de VAR aanvraag bestaat de mogelijkheid dat deze verklaring wordt herzien wanneer deze al eerder is afgegeven´.
 
Hoezo meer zekerheid? Met het tempo waarin de Belastingsdienst de aanvragen verwerkt blijft er voor zelfstandigen en andere opdrachtgevers dus juist erg lang onzekerheid over de status van een zelfstandige.

Deel deze pagina: