Nieuws

Belastingdienst: foutieve aanslagen verstuurd

Belastingdienst: foute aanslag vermindering vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Volgens de Belastingdienst zijn er fouten gemaakt in de pas verzonden aanslagen en verminderingen vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Met name de dagtekening en het aanslagnummer zijn niet op het aangiftebiljet afgedrukt.

Indien u een foutieve aanslag heeft ontvangen dan zult u een excuusbrief ontvangen en zal de fout op korte termijn worden hersteld.

Schrikt u dus niet als uw brievenbus weer blauw gekleurd is met de bekende enveloppen.

Bron
Belastingdienst
Geplaatst op 12 februari 2007