Belastingdienst gaat de bouwbranche streng controleren

Belastingdienst
Belastingdienst gaat de bouwbranche streng controleren

Om toezicht te houden op de bouwbranche gaat de Belastingdienst verschillende (nieuw)bouwlocaties bezoeken. Tijdens deze controles kijkt de Belastingdienst wie op de bouwlocatie werkt en of de werkzaamheden voor eigen rekening (zzp-ers) of in loondienst van een werkgever worden uitgevoerd. Ook wordt onderzocht waar het materiaal vandaan komt en wie dit heeft betaald.

De Belastingdienst gaat na of de informatie die op de bouwplaats is verzameld, overeenkomt met de gegevens in administraties van werkgevers, uitkeringsinstanties of de Belastingdienst. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Douane, de arbeidsinspectie en UWV.

Bij de controles let de Belastingdienst vooral op:
- mensen die bijklussen (zwart werken)
- ondernemers (ZZP) die zich niet bij de Belastingdienst hebben aangemeld als ondernemer
- ondernemers die zich wel hebben aangemeld, maar niet (volledig) aan hun fiscale verplichtingen voldoen

De Belastingdienst stuurt de mensen die zijn gecontroleerd een brief, waarin samengevat wordt wat er besproken i

Deel deze pagina: