Belastingdienst werkt aan vereenvoudiging computersystemen

Ministerie van Financiën

De Belastingdienst gaat de komende jaren werken aan de herinrichting van zijn ict infrastructuur. Deze herinrichting of ‘complexiteitsreductie’ vindt plaats in twee fasen De eerste fase is er op gericht de continuïteit van de huidige belastingdienstprocessen te garanderen. De tweede fase richt zich op verbeteringen die de flexibiliteit van de informatievoorziening vergroot tegen lagere kosten. Met het hele project zal zo’n vijf tot tien jaar zijn gemoeid. Dit staat in het beheersverslag van de Belastingdienst dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ook het computersysteem van de toeslagen wordt herbouwd. In het verslag is te lezen dat de invoering van de huur- en zorgtoeslag niet is gelopen zoals gepland. Op korte termijn moest een omvangrijk administratief proces voor zes miljoen klanten worden ontwikkeld. Dat proces bleek kwetsbaar. Niet goed verwerkbare aanvragen hadden grote gevolgen voor veel toeslaggerechtigden. Dat bleek uit het beroep op de belasting telefoon en uit het aantal bezwaren en klachten. Het toeslagproces 2007 voor bestaande toeslaggevallen is anders ingericht. Verwachting is dat door deze werkwijze het aantal problemen aanzienlijk beperkt wordt.

In het verslag is een keur aan gegevens te vinden. Bij de Belastingdienst waren in 2006 meer dan 30.000 mensen in dienst. Zij werkten aan een belastingopbrengst van €127 miljard in 2006 ten opzichte van ruim €120 miljard in 2005. Het aantal klantcontacten van de Belastingdienst via internet nam toe van 17 miljoen in 2005 naar 25 miljoen in 2006. Daarnaast werd er op Schiphol door de FIOD ECD voor ruim € 3,7 miljoen aan witwasgelden in beslag genomen. In verband met handel in namaakmedicijnen nam de FIOD-ECD circa 250.000 pillen in beslag. De in beslagname van cocaïne is in 2006 verder afgenomen. Dit is onder meer een gevolg van de 100% controles door de Douane op de vluchten vanuit de Nederlandse Antillen, Aruba, Venezuela en Suriname.

Deel deze pagina: