Belastingdienst wil aanvraag VAR-verklaring versnellen

Ministerie van Financiën

Een vooringevulde belastingaangifte voor burgers, het aanbieden van digitale formulieren en een betere bereikbaarheid van de Belastingtelefoon. Dat zijn een paar van de maatregelen die worden aangekondigd in het plan van aanpak vereenvoudigingsoperatie Belastingdienst dat vandaag is aanvaard door de Ministerraad op voorstel van staatssecretaris De Jager. Doel van de operatie is de dienstverlening door de Belastingdienst aan burgers en bedrijfsleven op korte en lange termijn te verbeteren.

Op korte termijn wordt een aantal maatregelen genomen die een oplossing bieden voor irritatiepunten, knelpunten en wensen van burgers en bedrijfsleven. Naast de eerdergenoemde maatregelen gaat het hier bijvoorbeeld om het sneller afdoen van VAR-verklaringen (verklaring arbeidsrelatie), het eerder publiceren van het model loonaangifte zodat bedrijven hier alvast op kunnen anticiperen en het vervangen van de huidige drie loonaangiftecontroles door een controle.

Daarnaast gaat de Belastingdienst werken met een nieuw automatiseringssysteem. In plaats van het huidige, op de belastingwet georiënteerde systeem, komt een ICT-structuur die uitgaat van bedrijfsfuncties. Hiermee wordt aangesloten op de gebeurtenissen en belevingswereld van burgers en bedrijven die hierdoor beter kunnen worden bediend. Ook is het dan beter mogelijk om standaard ICT-oplossingen te gaan gebruiken.

Tenslotte wordt onderzocht welke wettelijke bepalingen zorgen voor een onevenredige complexiteit. Vereenvoudiging daarvan vermindert de uitvoeringskosten van de Belastingdienst en vaak ook de administratieve lasten van burgers en bedrijven.

Het plan van aanpak is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Deel deze pagina: