Belastingplan leidt tot kaalslag ZZP’ers en run op bijstand

ZZP Nederland - Johan Marrink

Belastingplan leidt tot kaalslag ZZP’ers en run op bijstand

Het vandaag gepresenteerde belastingplan van Commissie Van Dijkhuizen betekent een kaalslag onder de ZZP’ers met een laag inkomen en een run op de bijstand. Dat stelt Stichting ZZP Nederland na bestudering van het rapport Commissie Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’.

In het rapport stelt de commissie dat de zelfstandigenaftrek kan worden geschrapt. Hierdoor moeten zelfstandigen een extra belasting gaan betalen van ca. € 2700,-. Voor pas gestarte zelfstandigen is de klap nog groter: zij zullen bijna € 3500,- moeten inleveren door het schrappen van de startersaftrek. Voor ZZP'ers met een beperkt inkomen is dat zonder meer desastreus.

Het enige dat nog rest is de bijstand

Volgens Stichting ZZP Nederland, de grootste belangenbehartiger van ZZP’ers, zullen zelfstandigen met een laag inkomen al snel het hoofd niet meer boven water kunnen houden en worden zij linea recta verwezen naar de bijstand.

Veel zelfstandigen zijn de laatste jaren een eigen bedrijf begonnen om niet in een uitkeringssituatie te belanden, maar om zelf in hun inkomen te voorzien. Ook al is dat een laag inkomen, de ZZP’er heeft daar vrede mee. Dat is een groep mensen waar we trots op dienen te zijn in plaats van ze weg te zetten als belastingprofiteurs. Als de nieuwe belastingplannen doorgevoerd worden betekent dit het einde van veel zelfstandigen. Het enige dat dan nog rest is de bijstand die men probeerde te ontvluchten, daarbij gestimuleerd door de overheid die deze groep mensen nu het moeras induwt.

140.000 banen?
Volgens Commissie Van Dijkhuizen, die het rapport liet doorrekenen door het CBP moet het nieuwe belastingstelsel tot 140.000 nieuwe banen leiden, maar waardoor die banen zullen ontstaan is nergens in het rapport te ontdekken. Veel van de startende ZZP’ers zijn behoorlijk ouder dan 45 jaar en worden door bedrijven niet meer aangenomen vanwege hun leeftijd en de vergrote kans op uitval door arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen daarvan voor de werkgever.

Door de (nog steeds) starre ontslagregeling worden vaste contracten bijna niet meer afgesloten, tijdelijke contracten worden na drie jaar niet meer verlengd. Mensen worden wel na drie contracten naar huis gestuurd om de periode af te wachten waarop ze weer mogen worden aangenomen zonder een vast contract. Daarnaast durven werkgevers het risico voor een vast contract niet aan vanwege de onzekere economische ontwikkelingen.

Sombere toekomst voor ondernemers

De vooruitzichten van grotere ondernemers lijken ook niet bijster rooskleurig. Zo moeten ondernemers met een Besloten Vennootschap over hun reserves jaarlijks vermogensbelasting gaan betalen. Daarnaast maakt de commissie zich ook sterk voor weer een btw-verhoging. In de privésector wordt de hypotheekrenteaftrek gemaximaliseerd naar 37% en wordt de zorgtoeslag rechtstreeks op de rekening van de zorgverzekeraars gestort.

Stichting ZZP Nederland is van mening dat het rapport van Commissie Van Dijkhuizen ‘Naar een activerender belastingstelsel’ van een erg theoretische benadering getuigt en niet van een frisse blik op veranderingen en stimulering die onze economie zo nodig heeft.

Voorstel ZZP Nederland

Al jaren pleit Stichting ZZP Nederland voor aanpassing van de zelfstandigenaftrek. Afschaffen kan, mits dit voor de lage inkomens gecompenseerd wordt in de MKB-winstvrijstelling. Zo heeft men aftrek naarmate men winst maakt, daar is ondernemen voor bedoeld.

 

Deel deze pagina: