Bemiddeling ZZP´ers leidt tot problemen met Belastingdienst

Stichting ZZP Nederland

Voor veel ZZP´ers is het de normaalste zaak van de wereld dat zij via een bemiddelingsbureau in contact komen met hun opdrachtgevers. Het probleem is dat de Belastingdienst ZZP´ers die worden bemiddeld lang niet altijd als zelfstandige zien. Deze problemen doen zich onder andere veel voor in de zorg.

In de zorgsector wordt vrijwel altijd gewerkt via bemiddeling van een bureau. De laatste tijd wordt voor mensen die als ZZP’er in de zorg willen werken via bemiddeling meestal (ten onrechte) een VAR ROW (Resultaat uit Overige Werkzaamheden) afgegeven. Dit houdt in dat het bemiddelingsbureau door de Belastingdienst als werkgever kan worden gezien als de opdrachtnemer een VAR ROW heeft en dat het bureau dan premies moet inhouden afdragen. Bemiddelingsbureaus accepteren vaak geen mensen met een VAR ROW. Met een VAR ROW hebben ZZP´ers geen recht op ondernemersaftrek.

VAR WUO

Om wel in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek moeten ZZP´ers in het bezit zijn van een VAR WUO (Winst uit onderneming). Bij de VAR WUO is sprake van 100% zelfstandig ondernemerschap. Dat houdt in dat er meer dan 1225 uur in de onderneming wordt gewerkt, geen gezagsverhouding met de opdrachtgever bestaat en minimaal 3 opdrachtgevers per jaar bediend moeten worden. Ook moet er sprake zijn van ondernemersrisico. De opdrachtnemer verstuurt zelf de facturen naar de klanten en loopt ook zelf het risico als klanten niet tevreden zijn. Tijdens vakantie en ziekte wordt niet betaald. Een kopie van het identiteitsbewijs en de VAR WUO verklaring dient te worden overlegd aan de opdrachtgever. In geval van werkloosheid ontvangt de opdrachtnemer geen uitkering.

Regels
De Belastingdienst heeft allemaal regeltjes waar aan moet worden voldaan om als zelfstandige te worden beschouwd. Als ZZP´ers via bemiddeling aan hun opdrachtgevers komen dan zou volgens de regels van Belastingdienst gewoon een VAR WUO moeten worden afgegeven. Toch gebeurt dit vaak niet.. Stichting ZZP Nederland heeft van diverse mensen en bemiddelaars berichten ontvangen dat de Belastingdienst anders oordeelt. Inmiddels is Stichting ZZP Nederland in gesprek met diverse instanties om duidelijkheid te eisen zodat zij de aangeslotenen van haar stichting degelijk voor kan lichten.

Deel deze pagina: