Bewijslast niet omgedraaid voor ´frauderende´ zzp´ers

Ministerie van Sociale Zaken

De ´fraudesoap´ houdt aan. ZZP´ers die mogelijk onterecht als uitkeringsfraudeur zijn bestempeld moeten zelf hun zaak aanhangig maken bij uitkeringsinstantie UWV. De Tweede Kamer wilde dat de drieduizend dossiers waar het om gaat werden herbeoordeeld, waarbij de bewijslast werd omgedraaid. Oftewel, dat het UWV zou moeten bewijzen dat er gefraudeerd is in plaats van dat de zzp´er zich moet vrijpleiten. Minister Donner (Sociale Zaken) heeft echter aangegeven dat de bewijslast omkeren niet kan, omdat UWV dan in strijd zou handelen met de wettelijke plicht om uitkering terug te vorderen als er te veel is verstrekt.

Achtergrond
In de periode 2004-2006 zijn ca. 27.000 mensen vanuit de WW als zelfstandige aan de slag gegaan. Het koppelen van bestanden van het UWV en de Belastingdienst liet zien dat mensen bij de twee instanties verschillende werkuren opgaven. Bij ongeveer 3000 zaken heeft dit geleid tot terugvordering al dan niet in samenhang met een boete.

Onlangs bleek naar aanleiding van een rapport van de Nationale ombudsman dat deze zzp´ers mogelijk door werkcoaches van het UWV op het verkeerde been zijn gezet. Het UWV heeft toen naar deze 3000 zzp´ers een brief gestuurd waarin staat dat zij extra informatie kunnen insturen, als zij vinden dat ze ten onrechte zijn beoordeeld als fraudeurs. Inmiddels hebben 1000 zzp´ers al gebruik van de regeling gemaakt en extra informatie toegezonden aan het UWV om zichzelf vrij te pleiten.

Deel deze pagina: