BGL voor ZZP’ers, opvolger van VAR, uitgesteld door kabinet

Stichting ZZP Nederland

Behandeling in Tweede Kammer leidt tot uitstel BGL voor ZZP

De Tweede Kamer heeft vandaag (18-12-2014) het kabinet gevraagd om de invoering van de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) uit te stellen en eerst de door de belangenbehartigers aangedragen alternatieven te onderzoeken. Stichting ZZP Nederland is verheugd dat de Tweede Kamer kiest voor een weloverwogen besluit omtrent de opvolger van de VAR-verklaring.

Meerdere keren hebben de zelfstandigenorganisaties en andere belangenbehartigers overleg gevoerd met zowel kabinet als Tweede Kamerleden om  te voorkomen dat er een overhaast besluit zou worden genomen dat uiteindelijk niets op zou leveren.

Steeds is er voor gepleit om eerst het interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO ZZP) af te wachten en tevens hebben we diverse alternatieven aangevoerd die effectiever werken en minder administratieve overlast veroorzaken voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

Samen met de andere zelfstandigenorganisaties wil Stichting ZZP Nederland graag meewerken aan een deugdelijke oplossing die bonafide opdrachtgevers en zelfstandigen niet benadeeld. Met name sectorale oplossingen liggen voor de hand als alternatief. Duidelijke afspraken eventueel voorzien van heldere modelcontracten horen daarbij.

Stichting ZZP Nederland werkt samen met FNV Zelfstandigen, Zelfstandigen Bouw en Platform Zelfstandige Ondernemers al jarenlang aan een oplossing en is nu verheugd dat er geen overhaaste beslissing is genomen door het kabinet.

Hoewel in sommige kringen al is gesproken om het plan als geheel in de ijskast te stoppen dringen de gezamenlijke ZZP-organisaties er op aan om op korte termijn tot een constructief overleg te komen om deze kwestie op te lossen.

De huidige Verklaring Arbeidsrelatie blijft voorlopig bestaan.

Deel deze pagina: