Bijdrage Kamer van Koophandel komt te vervallen

KVK

De jaarlijkse bijdrage aan de Kamer van Koophandel komt te vervallen in 2013, Stichting ZZP Nederland blij met lastenverlichting.
Minister Verhagen kondigt vandaag (6 september 2011) aan dat de jaarlijkse heffing van de Kamer van Koophandel verdwijnen. Daarmee wordt een lastenverlichting voor ZZP'ers en het overige bedrijfsleven gerealiseerd van ca 160 miljoen Euro. Voor het jaar 2012 bedraagt de verplichte bijdrage 10% minder en in 2013 zal de bijdrage helemaal gaan verdwijnen. Hiermee maakt de minister een einde aan de vele klachten van ondernemers die het instituut Kamer van Koophandel uitsluitend zien als een kostenpost. Met name Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) met lage winsten ervaren de verplichte bijdrage als de zoveelste lastenpost waar ze niets aan hebben.

Met de maatregel wordt op jaarbasis voor het bedrijfsleven ca 160 miljoen Euro bespaart en de Kamer hoeft geen 2,2 miljoen acceptgiro’s meer te versturen. Ook hoeven ondernemers niet ieder jaar opnieuw gegevens aan te leveren, wat ook nog eens twaalf miljoen Euro bespaart.

Kamer van Koophandel wordt Ondernemersplein
De lastenverlichting is een eerste aanzet tot het komen van een Ondernemersplein waarin ook Syntens ingevoegd wordt. De kosten van het Ondernemersplein zal worden gedragen door het ministerie van EL&I. Ondernemers kunnen straks bij het Ondernemersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, BTW-nummers en inschrijving in het handelsregister. In oktober stuurt minister Verhagen een uitgewerkt plan voor het Ondernemersplein naar de Tweede Kamer.

ZZP Nederland: Afschaffen bijdrage kamer van Koophandel goede zaak
Stichting ZZP Nederland met 18.000 aangesloten ZZP’ers is blij met deze maatregel. Zelfstandigen Zonder Personeel moeten bij het starten van hun onderneming verplicht langs de Kamer van Koophandel voor een inschrijving in het Handelsregister, maar eigenlijk heeft dit handelsregister geen enkele betekenis voor het ondernemen. Een inschrijving bij de Kvk geeft geen enkele zekerheid omtrent kwaliteit, betrouwbaarheid, solvabiliteit etc. Het zijn alleen maar verplichtingen en geen rechten.

Zelfs de overheid, lees Belastingdienst, hanteert eigen regels om te bepalen of iemand wel of niet ondernemer is. Wat dat betreft meet de Belastingdienst met twee maten. Direct bij een inschrijving KvK ontvangt men wel een BTW nummer voor afdracht, maar dit betekent niet dat men ondernemer is. Dit maakt een Kamer van Koophandel eigenlijk helemaal overbodig. Goed dat de minister dit oppakt… 

Deel deze pagina: