Bijstand voor zelfstandigen uitgelegd

ZZP Nederland

Bijstand voor ZZP’er tijdens crisis, hoe werkt dat

Voor ZZP’ers die tijdens de crisis in financiële moeilijkheden komen kunnen een beroep doen op de BBZ regeling van de overheid. Veelal wachten ZZP’ers met het aanvragen van een uitkering als ze al in de problemen zitten en rekeningen niet meer kunnen betalen. Zelfstandigen vinden de weg naar een bijstandsaanvraag nu eenmaal moeilijk, terwijl men er gewoon recht op heeft. Hoe werkt de BBZ…

Het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ) is ingesteld om zelfstandigen uit de bijstandswet te houden. Door het BBZ kunt u tijdelijk een uitkering ontvangen totdat u weer in uw eigen levensbehoeften kunt voorzien. U kunt in aanmerking komen voor het BBZ als u een gevestigde zelfstandige bent die tijdelijk in financiële problemen verkeert. Daarnaast biedt het BBZ ook hulp aan oudere zelfstandigen met een niet(meer)-levensvatbaar bedrijf of wanneer u als zelfstandige uw bedrijf wilt beëindigen.

Er zijn vier vormen van BBZ die worden onderscheiden:

 • zelfstandigen met een levensvatbaar bedrijf en met tijdelijke financiële problemen;
   
 • oudere zelfstandigen (tussen 55 en 65 jaar) die ten minste tien jaar een zelfstandig beroep hebben uitgeoefend en die niet meer voldoende inkomsten hebben;
   
 • zelfstandigen die stoppen met hun bedrijf en tijd nodig hebben om hun bedrijfsactiviteiten af te bouwen.
   
 • mensen met een uitkering die een eigen bedrijf willen beginnen; startende ondernemers.
   

Mogelijkheden voor zelfstandigen met tijdelijke problemen

 • Bedrijfskapitaal. U kunt in de vorm van een rentedragende lening maximaal € 178.019,- (per 1 januari 2009) aan bedrijfskapitaal ontvangen.
   
 • Uitkering Levensonderhoud: De uitkering voor levensonderhoud voor zelfstandigen vult uw inkomen (en dat van uw partner) aan tot het bijstandsniveau waarop u recht hebt.
   

Om voor deze 2 soorten bijstand in aanmerking te komen dient u:

 • Al enige tijd een bedrijf hebben of als zelfstandige werken (meestal anderhalf jaar)
 • Een levensvatbaar bedrijf te hebben (kunnen voorzien in voldoende inkomen)
 • Niet op andere manieren aan geld kunnen komen (bijvoorbeeld werkende partner)

Eigen vermogen telt mee
Om in aanmerking te komen voor een uitkering die niet hoeft worden terugbetaald mag uw eigen vermogen (samen met dat van uw partner) niet hoger zijn dan € 40.000,- 

Aanvragen BBZ uitkering
Bij de gemeente in uw woonplaats kunt u terecht voor informatie over een BBZ uitkering en eventueel een aanvraag doen. Gemeenten zijn verplicht mee te werken aan een BBZ aanvraag! 

| Meer info over de BBZ regeling |
 

Deel deze pagina: