Branchevereniging zelfstandig ondernemende gastouders opgericht

Branchevereniging voor Gastouders

11 april 2008 is de Branchevereniging voor Gastouders, kortweg Bravo-Gastouders officieel opgericht. Deze behartigt de belangen van de gastouder-ondernemers in de kinderopvang. Er zijn enkele duizenden kleinschalige gastouderondernemer actief in Nederland.

ZZP Nederland
ZZP Nederland juicht brancheverenigingen van harte toe. Door middel van brancheverenigingen kan informatie worden gebundeld en het aloude adagium van ZZP Nederland; ´Samen staan we sterk´ geldt natuurlijk ook voor brancheverenigingen. ZZP Nederland probeert voor iedere branche te kijken wat er gewenst is en waar ZZP Nederland mee zou kunnen helpen. Voor de gastouder ondernemers is het bijvoorbeeld belangrijk dat er niet te weinig kinderen mogen worden opgevangen, anders is de financiële rek eruit. Er zijn te veel verschillende groepen ondernemers oma lle wensen bij te houden. Vandaar dat ZZP Nederland graag samenwerking zoekt met brancheverenigingen om zodoende contact te houden met alle doelgroepen.

Noodzaak
De noodzaak tot de Branchevereniging voor Gastouders ontstond naar aanleiding van de aangescherpte regels in het convenant kwaliteit kinderopvang. Dit convenant is afgelopen januari aan staatsecretaris Sharon Dijksma (PvdA) aangeboden zonder enige betrokkenheid van de gastouder-ondernemers zelf.
Aangezien het convenant verstrekkende negatieve gevolgen heeft voor de branche springt de Bravo-Gastouders in de bres voor de gastouder.

In het overgrote deel van de nieuwe regels voor gastouderopvang kan Bravo-Gastouders zich overigens goed vinden. Het is de beperking van het aantal tegelijk op te vangen kinderen waar de branchevereniging zich in eerste instantie op zal richten. De eigen kinderen tellen in het nieuwe convenant mee in het totaal op te vangen kinderen en dit heeft grote gevolgen voor de gastouders die naast ondernemers ook moeders zijn. Over innovatieve kinderopvang is het besluit met betrekking tot het aantal op te vangen kinderen en de eisen in leeftijdssamenstelling voorlopig voor een klein jaar uitgesteld. Echter, indien de geplande maatregelen doorgang vinden in de nieuwe wetgeving kwaliteit kinderopvang betekent dit de doodsteek voor veel zelfstandig ondernemende gastouders.

Oorzaak hoge kosten kinderopvang
Minister Bos heeft afgelopen week aangegeven geen extra geld te willen uittrekken voor kinderopvang. Er is duidelijk naar voren gekomen dat de sterke groei in gastouderopvang te wijten is aan de "opa en oma-registraties". Hiermee bedoelt men de grootouders die voorheen gratis op hun kleinkinderen pasten en volgens de nieuwe wetgeving van 2005 via een slimme registratieregeling zich laten betalen door de overheid. Benadrukt dient te worden dat de gastouderondernemers waar Bravo -Gastouders zich voor inzet niet deze opa's en oma's zijn. De bij Bravo-Gastouders aangesloten ondernemers worden echter door dit gegeven wel onterecht ernstig gedupeerd.

Bravo-Gastouders zet zich dan ook actief in om de politiek te overtuigen de regelgeving ter zake het aantal op te vangen kinderen door de zelfstandige ondernemende gastouders onveranderd te laten en het belastende artikel uit het nieuwe convenant niet over te nemen. Dit garandeert kwalitatief hoge gastouder-kinderopvang en bevordert de toekomst van de gastouderondernemers.
Gezien de enorme vraag, belangstelling en tevredenheid van de vraagouders hebben juist deze zelfstándige, professioneel werkende gastouderondernemers in maatschappelijk opzicht immers hun bestaansrecht ruimschoots verworven.

Reductie van kosten via gastouder-opvang
Tevens leveren juist deze zelfstandige gastouderbedrijven door hun compacte organisatie een zeer waardevolle en grote bijdrage in de reductie van de kosten in de kinderopvang zonder in te boeten aan kwaliteit. Deze gastouderbedrijven zijn kleinschalig hebben geen overhead kosten, geen huisvestingkosten, worden door de vraagouders per afgenomen uur of zelfs kwartier betaald, hebben lage administratieve lasten en zijn in zeer grote mate flexibel. Dit in tegenstelling tot een regulier kinderdagverblijf waar vaste dagdelen moeten worden afgenomen, vakanties en feestdagen moeten worden doorbetaald; hetgeen uiteraard allemaal ook door de ouders weer gedeclareerd wordt bij de overheid i.v.m. de tegemoetkoming kosten kinderopvang. Daarnaast moge het duidelijk zijn dat grote organisaties als kinderdagverblijven een aanzienlijke overhead en huisvestingskosten hebben, dit vaak door de gemeente vergoed wordt bovenop de kindvergoeding.

Verschillen aspecten
Andere niet minder belangrijke redenen om de zelfstandige gastouder ondernemer niet te beknotten zijn de pedagogische aspecten die deze opvang tot een zeer gewenste en kwalitatief hoge vorm van kinderopvang maken. De pedagogische aspecten zijn: de huiselijke omgeving, de vaste leidster, geen 9 tot 5 mentaliteit, kleinschaligheid, veel ruimte en individuele aandacht voor elk kind, korte lijnen binnen de onderneming en tenslotte een zeer grote mate van flexibiliteit en optimale bereikbaarheid.

Indien de overheid de kosten van de kinderopvang wil terugdringen en deze beheersbaar wil houden is het júist zaak om de zelfstandige gastouder-ondernemers de ruimte te geven.

Branchevereniging voor Gastouders
Hennegras 10 2498 BL Den haag
Tel: 015 - 380 74 73
www.bravo-gastouders.nl
info@bravo-gastouders.nl


Deel deze pagina: