CAO niet bestemd voor zelfstandige ondernemers

Let op! Dit artikel is verouderd; mogelijk is de inhoud van het artikel niet meer actueel.
ZZP Nederland

Stichting ZZP Nederland eist politieke duidelijkheid

De roep om pensioen- en verzekeringsverplicht voor zzp’ers is recent gevolgd door de publieke wens van sociale partners om zelfstandige ondernemers op te nemen in hun cao’s.

Volgens ZZP Nederland horen zelfstandige ondernemers niet thuis in een cao. Een cao is een collectief arbeidscontract tussen werkgevers en werknemers. Zelfstandige ondernemers zonder personeel zijn geen werkgever en zeker geen werknemer. “CAO-partijen moeten zich maar om hun eigen achterban bekommeren, zzp’ers regelen als ondernemers hun eigen zaakjes wel”, zegt voorzitter Maarten Post.

Voorstanders beroepen zich op een uitspraak van het Europese Hof, maar die uitspraak heeft uitsluitend betrekking op schijnzelfstandigen, die in een vergelijkbare positie verkeren als werknemers. Stichting ZZP Nederland vindt het logisch, dat schijnzelfstandigen in de cao thuishoren, omdat het in feite werknemers zonder dienstverband zijn. Er zijn bedrijven, die deze schijnconstructies gebruiken om werkgeversverplichtingen te ontduiken en arbeidskosten te drukken. “Werkgeversorganisaties zouden hun leden wat meer sociale discipline kunnen bijbrengen”, zegt Post. Stichting ZZP Nederland wil voorkomen, dat het imago van zelfstandige ondernemers wordt besmet door de malafide praktijken van sommige bedrijven.

Uit een recent gehouden achterbanraadpleging is overduidelijk gebleken, dat zzp’ers absoluut niet zitten te wachten op de bemoeienis van cao-partijen met hun onderneming. Men wil als vrije ondernemer niet gebonden zijn aan door derden opgelegde verplichtingen. Stichting ZZP Nederland deelt dat standpunt en eist nu politieke duidelijkheid daarover. “Wij zullen in de komende weken de verschillende politieke fracties in Den Haag peilen of zij ons standpunt delen, we willen een ja of nee”, aldus Maarten Post.

Volgens Post is het klassieke poldermodel niet meer geschikt voor de toekomst van de arbeidsmarkt. Naast het cao-domein is er een domein ontstaan van de zelfstandige ondernemers zonder personeel. Het wordt hoog tijd, dat de politiek zich daar rekenschap van geeft.

Deel deze pagina: