CWI stimuleert zelfstandig ondernemerschap

Centrum voor werk en inkomen

CWI gaat werkzoekenden vaker wijzen op de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer (zzp'er) te beginnen. Er komen ondernemerstesten die kandidaten inzicht geven in hun competenties als zelfstandige. Met name voor 45-plussers, die vaak moeilijk aan de slag kunnen komen, kan zelfstandig ondernemerschap een reële optie zijn. Samen met UWV, gemeenten en de Kamers van Koophandel zal CWI afspraken maken om het starten van een bedrijf vanuit een uitkering te bevorderen.

Ongeveer de helft van de werkzoekenden ingeschreven bij CWI is ouder dan 45 jaar. Ondanks de aantrekkende economie blijven zij nog te vaak aan de kant staan. Hetzelfde geldt voor andere minder kansrijke groepen, zoals allochtonen en arbeidsgehandicapten. Om deze werkzoekenden een betere kans te kunnen bieden om terug te keren op de arbeidsmarkt heeft CWI besloten om het zelfstandig ondernemerschap standaard als alternatief aan te bieden naast het werken in loondienst. De huidige opleving van de economie biedt hiervoor uitstekende perspectieven.

In samenwerking met UWV en gemeenten is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor startende ondernemers. Daarnaast worden met de Kamers van Koophandel afspraken gemaakt om het starten vanuit een uitkering te stimuleren. CWI breidt de dienstverlening uit met zogenaamde ondernemerstesten. Door middel van dergelijke testen kunnen aspirant-ondernemers inzicht krijgen in hun competenties en kwaliteiten als toekomstig zelfstandige. De ondernemerstesten worden eind april geïntroduceerd op vijftien vestigingen van CWI en zijn vanaf 2008 op landelijke schaal beschikbaar.
Deel deze pagina: