Daisycon wint rechtzaak van Tradetracker

Daisycon

Op of omstreeks 27 november 2006 en 11 december 2006 heeft TradeTracker persberichten doen uitgaan waarin zij gesteld heeft dat Daisycon betrokken zou zijn bij klikfraude.

Daisycon was zeer verontwaardigd over de aard en wijze van deze beschuldiging en heeft betrokkenheid stellig van de hand gewezen. Om rectificatie te verkrijgen moesten we helaas een kort geding aanspannen. Het kort geding heeft op 14 maart 2007 voor de rechtbank van Zwolle - Lelystad gediend.

Gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan en heeft geoordeeld dat er jegens Daisycon een onrechtmatige daad is begaan. De rechter gaat hierbij in op de eis van Daisycon en gebiedt TradeTracker een rectificatie te plaatsen in zowel online als offline media.

Daisycon is tevreden met het vonnis en ziet op basis van de door TradeTracker ingebrachte bewijsvoering de zaak inhoudelijk als afgedaan. De door ons in te dienen schadeclaim zal de zaak voorgoed sluiten.

Deel deze pagina: