Daling ZZP'ers gedeeltelijk te wijten aan gedrag overheid

CBS-ZZP Nederland

Ook ZZP’ers hebben last van de economische crisis: Volgens een publicatie van het CBS is de sterke groei van het aantal ZZP’ers in Nederland afgenomen in het tweede kwartaal van 2009. Volgens de normen en telling van het CBS zijn in Nederland ca 640.000 mensen als ZZP’er werkzaam in Nederland. Er is sprake van een daling van één procent. Volgens ZZP Nederland is dat ook gedeeltelijk te wijten aan het oerwoud aan regels van de overheid. Veel mensen durven niet meer te starten met behoud van uitkering en kiezen voor veiligheid.

Zelfstandigen vooral werkzaam in dienstverlening
Vooral in de zakelijke dienstverlening, de culturele sector en ook in de bouw nam het aantal zelfstandigen zonder personeel sterk toe. In 2008 hadden deze sectoren de meeste zelfstandigen zonder personeel. Ook in de gezondheid- en welzijnszorg groeide hun aantal. In de landbouw en de handel bleef het aantal gelijk of nam het zelfs af.

Afnemende belangstelling voor ZZP’ers
Volgens woordvoerder Michiel Vergeer van het CBS zou de sterke groei tot stilstaan gekomen zijn en zich stabiliseren en is er sprake van een trendbreuk, er is zelfs sprake van een afname met één procent. Vergeer verbindt hieraan de conclusie dat ZZP’ers duidelijk hinder ondervinden van de recessie.

Kenmerken ZZP’ers ten opzichte van loondienst
De zelfstandige zonder personeel in 2008 was relatief vaak een man, gemiddeld 44 jaar oud, relatief hoogopgeleid en werkte gemiddeld 42 uur per week. De zelfstandige zonder personeel verschilde hierin sterk van de volledige werkzame beroepsbevolking, waar de verdeling van mannen en vrouwen meer in evenwicht was, de leeftijd en het opleidingsniveau gemiddeld lager zijn en ook de arbeidsduur gemiddeld korter was.

ZZP Nederland groeit onverminderd door
ZZP Nederland kan nog weinig merken van de afnemende belangstelling. De organisatie is dit jaar gegroeid met 4000 nieuwe ZZP’ers en nog steeds groeit ZZP Nederland iedere maand met ca 400 ZZP’ers die zich aansluiten bij de belangenbehartiger en ZZP voorlichter.

Groep die start vanuit een uitkering stagneert duidelijk
Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland is een bredere uitleg voor de cijfers mogelijk. Marrink: “de groei van ZZP’ers die zich aansluiten bij ZZP Nederland (+400 per maand) zet zich gewoon door, veel van de nieuwe inschrijvingen zijn starters die vanuit een loondienstverband starten. Natuurlijk zijn er ook veel mensen die “gedwongen starten”. De toenemende werkloosheid onder ietwat oudere vakmensen zorgt er voor dat deze mensen actief op zoek gaan naar opdrachten als zelfstandige. Die groep stagneert heel duidelijk”.

Veel mensen durven niet te starten vanuit een uitkering
Volgens ZZP Nederland is de overheid ook voor een deel de oorzaak van de stagnerende stijging. Marrink: “de overheid en met name het UWV maakt een klopjacht op mensen die gestart zijn met behoud van een uitkering. Werklozen met goede bedoelingen worden achteraf als fraudeur te boek gesteld omdat de voorlichting erg onduidelijk was. Veel ZZP’ers werden achteraf getroffen door een fikse claim. ZZP’ers geven bij de Belastingdienst zoveel mogelijk uren op om het urencriterium te halen, dus ook voorbereidingsuren, boekhouden, marketing en netwerken. Het UWV ziet dat als betaalde inkomsten en claimt die uren terug.

Dat zou heel simpel kunnen worden opgelost als het verdiende bedrag van de uitkering wordt afgetrokken. Ook mensen in de zorg ondervinden problemen. Minister Klink vertelt dat in de zorg ook ZZP’ers werkzaam zouden moeten zijn terwijl de Belastingdienst vrijwel geen VAR verklaring voor mensen in de zorg wil afgeven, dat is ronduit ergerlijk.”
 

Deel deze pagina: