Donner: Extra maatregelen om mensen aan werk te helpen

Ministerie SZW
Minister Donner en staatssecretaris Aboutaleb van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nemen extra maatregelen om meer mensen aan de slag te helpen.

Deze maatregelen zijn nodig nu het aanbod van werkgevers is vervallen om 200.000 mensen met een langdurige uitkering een plaats te geven binnen een bedrijf, met als inzet dat minimaal 50 procent in een gewone baan doorstroomt. Dit aanbod is vervallen omdat de ontslagprocedure voorlopig niet wordt gemoderniseerd. De maatregelen geven aan hoe de middelen die daarvoor in de begroting gereserveerd waren, nu ingezet gaan worden.

Er komen loonkostensubsidies voor mensen die een jaar werkloos zijn of een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben. Daarnaast worden de regels voor passende arbeid voor WW’ers aangescherpt zodat zij eerder aan de slag kunnen. Bijstandsgerechtigden met een participatieplaats kunnen een premie en verplichte scholing krijgen. Dit schrijven de bewindspersonen in een brief aan de Tweede Kamer.
De minister en de staatssecretaris willen nu optimaal gebruikmaken van de verwachte groei van de werkgelegenheid. De ambitie blijft om nog in deze kabinetsperiode 200.000 extra banen te realiseren voor mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan.

Loonkostensubsidies
Er komt een regeling voor loonkostensubsidies voor mensen die langer dan één jaar werkloos of arbeidsongeschikt zijn. Dit betekent dat deze mensen onder begeleiding en met de loonkostensubsidie binnen een jaar aan het werk kunnen in een concrete baan. Voor de loonkostensubsidies geldt een aantal voorwaarden. Zo is het belangrijk dat het om echte banen gaat. De subsidie bedraagt 50 procent van het minimumloon en geldt voor maximaal één jaar. De loonkostensubsidies moeten zodanig worden toegepast dat ze in tenminste de helft van de gevallen leiden tot uitstroom naar regulier werk.
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) krijgt de mogelijkheid de loonkostensubsidies in te zetten voor mensen die ver van de arbeidsmarkt afstaan, ook uitzendbureaus kunnen daarbij een rol spelen. Gemeenten kunnen nu al met loonkostensubsidies bijstandsgerechtigden aan een baan helpen.

Premie en scholing voor participatieplaatsen
Bijstandsgerechtigden kunnen werkervaring op gaan doen in zogenoemde participatieplaatsen. Ze krijgen dan verplichte scholing en een premie; werken moet zo lonen. Momenteel ligt bij de Eerste Kamer het wetsvoorstel participatieplaatsen waarbij bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt maximaal twee jaar kunnen werken, met mogelijkheid tot verlenging.

Deel deze pagina: