Donner gaat door met Wao herkeuringen

Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Wie na de publicatie van het regeerakkoord dacht dat arbeidsongeschikten van 45 tot 50 jaar* gevrijwaard zouden blijven van de negatieve gevolgen van de WAO-herkeuringen heeft te vroeg gejuicht. Dit blijkt uit een brief die minister Donner eind vorige week aan de Tweede Kamer stuurde.** De minister wil doorgaan met herkeuren van WAO-ers van 45 tot 50 jaar* en de uitkomst van de medische herkeuringen volledig in tact laten. Wel wil hij op deze medische uitkomst de arbeidskundige regels van voor 1 oktober 2004 toepassen, in plaats van de latere strengere regels. Maar hij schat zelf al in dat dit voor de helft van de mensen niet zal leiden tot herstel van hun uitkering. Voor de mensen die wel hun oude uitkering terugkrijgen zal dit niet eerder ingaan dan vanaf 22 februari 2007.

Het kabinet solt hiermee met de belangen van een kwetsbare groep arbeidsongeschikten en heeft blijkbaar geen oog voor de uitzichtloze situatie waarin veel herkeurde WAO-ers verkeren, aldus de Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid. De kabinetsplannen moeten nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. De Steungroep beraadt zich op actie en zoekt daarbij aansluiting bij andere belangenorganisaties.

Medische keuring vaak niet reëel
Zowel uit eigen onderzoek van de Steungroep naar de gevolgen van de herkeuringen, als uit verschillende onderzoeken van patiënten-, cliënten- en werknemersorganisaties, komt steeds weer naar voren dat mensen bij die herkeuringen zijn goedgekeurd voor werk dat zij vanwege hun gezondheidsproblemen niet aankunnen. Mensen die het niet langer volhouden dan halve dagen worden vaak geacht een volle werkweek te werken. Mensen die voor nog veel minder uren belastbaar zijn mogen van geluk spreken als zij überhaupt nog een urenbeperking krijgen. Met allerlei fysieke en cognitieve beperkingen wordt geen of weinig rekening meer gehouden. Zo zijn veel volledig arbeidsongeschikten na de herkeuring opeens volledig arbeidsgeschikt verklaard. Werk is voor hen meestal niet weggelegd.
Dit geldt in het bijzonder voor mensen met gezondheidsproblemen en ziektes die door het UWV als 'moeilijk objectiveerbaar' worden beschouwd. Uit de cijfers van het UWV tot en met november 2006 blijkt dat van de mensen met een 'lichamelijke moeilijk objectiveerbare aandoening' 65% de uitkering geheel of gedeeltelijk is kwijtgeraakt, bijna twee keer zoveel als gemiddeld. Volgens de cijfers van het meldpunt van de Steungroep is dit voor mensen met de ziekte ME/CVS bijna 80%, vrijwel altijd zonder dat er sprake is van een verbetering van de gezondheidstoestand. Dit valt op geen enkele wijze te verklaren uit de strengere arbeidskundige regels. De enige verklaring is een strengere, niet reële, medische beoordeling.

Volledig arbeidsongeschikten houden WAO-gat
Uit de brief van Donner blijkt ook dat de aangekondigde verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikte WAO-ers tot 75% per 1 juli niet voor iedereen even gunstig uitpakt. In veel gevallen zal de verhoogde uitkering niet 75% van het oude loon, maar 75% van het zogenaamde vervolgdagloon bedragen, en dat is veel minder. Die WAO-ers die niet zijn verzekerd voor aanvulling van dit verschil, het zogenaamde WAO-gat, zijn een stuk slechter af dan degenen die op grond van de WIA (Wet Werk en Inkomen, de opvolger van de WAO) een IVA-uitkering voor duurzaam volledig arbeidsongeschikten ontvangen. De IVA uikering bedraagt 75% van het oude loon en kent geen WAO-gat.

De Steungroep is van mening dat de herkeuringen moeten worden stopgezet en dat de negatieve gevolgen van de herkeuringen volledig ongedaan gemaakt moeten worden. Daarnaast zou de uitkering voor alle oude en nieuwe volledig arbeidsongeschikten gelijkgetrokken moeten worden tot 75% van het oude loon.

* Het gaat om de mensen die op 1 juli 2004 45 jaar of ouder en jonger dan 50 jaar waren.

** Brief minister Donner aan de Tweede Kamer over 'Uitwerking WAO-paragraaf coalitieakkoord', 5 april 2007, SV/WV/07/12796.

De Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid behartigt sinds 1994 de belangen van ME/CVS-patiënten op het gebied van arbeidsongeschiktheid, werk, uitkeringen, school en studie, en voorzieningen. Meer informatie: www.steungroep.nl of 050 549 29 06.

Deel deze pagina: