Donner krijgt het politiek moeilijk met WAO herkeuringen

Donner krijgt het moeilijk met WAO herkeuringen

De PvdA, SP, GroenLinks en ook zijn eigen partij dreigen minister Donner met een motie als hij niet terugkomt op zijn besluit. Minister Donner wil ondanks protesten uit alle hoeken alleen WAO’ers die tegen hun beoordeling in beroep zijn gegaan herbeoordelen.

WAO is en blijft speelbal politiek
De WAO’ers zijn voortdurend een speelbal van de politiek. Herkeuringen, verlaging van de uitkering, verhoging van de uitkeringen. WAO’ers leven voortdurend in onzekerheid. De Centrale Raad van Beroep oordeelde begin maart dat het uitkeringsinstituut UWV bij het bepalen van arbeidsongeschiktheid niet mag uitgaan van een standaardwerkweek van maximaal 38 uur, zoals sinds 2004 praktijk is. Hierdoor hebben ca 30.000 mensen met gemiddeld een langere werkweek sneller recht op een (hogere) uitkering.

Maar minister Donner legt zich nooit zo maar neer bij een uitspraak. De minister wil alleen de situatie van de mensen die geprotesteerd hebben over hun herkeuring herzien. De politiek valt daar zwaar over, en terecht.

Uitspraken van SP-kamerlid Paul Ulenbelt : minister Donner laat duizenden mensen “in de stront zakken”. Donner antwoordde daarop doodleuk dat hij “geen aanwijzingen van bijzondere nood” kan ontdekken om zijn standpunt te herzien. Volgens hem had het grootste deel een 40-urige werkweek en was voor hen de (inkomens)schade niet groot genoeg om tegen de keuring in beroep te gaan. Kortom wie niet protesteerd verliest altijd.

Ook "eigen CDA" doet een duit in het WAO zakje
Maar het protestgeluid wordt versterkt door Eddy van Hijum van Donners eigen regeringspartij CDA die nu zegt dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor alle circa 30.000 mensen die mogelijk ten onrechte geen of een te lage uitkering hebben. Volgens hem heeft de overheid van het hoogste rechtscollege in de sociale zekerheid ,,een forse tik op de vingers gekregen'' en is het zaak om de fout te herstellen.

Aan de hand van het verschil tussen wat een werknemer 'normaal' aan inkomsten had en wat hij met zijn aandoening nog kan verdienen, wordt de arbeidsongeschiktheid bepaald. Maar in 2004 is door de invoering van het zogeheten Schattingsbesluit bepaald dat een werkweek van maximaal 38 uur als maatstaf geldt bij het vaststellen van een uitkering.

Die aanpassing is volgens de Centrale Raad van Beroep niet rechtsgeldig, omdat de WAO (en de WIA) volgens de wet een verzekering is tegen inkomstenverlies door ziekte en daarbij tellen alle gewerkte uren mee. Donner verwacht volgende week Kamervragen te kunnen beantwoorden over de gevolgen van de uitspraak

Deel deze pagina: