Donner: Werkloosheidswet vereenvoudigen, minder lasten UWV

Ministerie van Algemene Zaken

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de tijdelijke doorbetaling van loon en andere aanspraken van een werknemer van een failliet bedrijf beëindigen als deze weer aan het werk gaat. Hervat de werknemer het werk parttime, dan eindigt de doorbetaling voor het aantal uren dat iemand werkt. Op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de ministerraad ermee ingestemd de Werkloosheidswet
(WW) in deze zin te vereenvoudigen. De maatregel zorgt voor minder uitvoeringskosten voor het UWV en minder administratieve lasten voor bedrijven waar deze werknemers weer aan de slag gaan.

De WW biedt - naast de uitkering bij werkloosheid - werknemers een tijdelijke garantie op doorbetaling van loon en andere aanspraken, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, als hun werkgever failliet is of om andere redenen niet meer kan betalen. Het wijzigingsvoorstel heeft betrekking op dit deel van de WW. Als iemand weer aan het werk gaat, moet het UWV nu inkomensgegevens opvragen bij de nieuwe werkgever om het loon te verrekenen met de uitkering. Dat hoeft straks niet meer.

In 2006 kregen circa 25.000 mensen loon doorbetaald, van wie er naar schatting 5.000 tijdens deze uitkering weer aan het werk kwamen. De regeling geldt maximaal 13 weken voor het opzeggen van de dienstbetrekking.
Tijdens de opzeggingstermijn is doorbetaling maximaal 6 weken gegarandeerd.
Deze termijnen blijven gelijk.

Tevens regelt het voorstel dat het UWV de zogenoemde overlijdensuitkering aan de nabestaanden van een overleden werknemer overneemt als de werkgever die vanwege faillissement of om andere redenen niet kan betalen. De overgenomen overlijdensuitkering is maximaal één maandloon.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel vereenvoudiging hoofdstuk IV WW voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Deel deze pagina: